Till innehållet

Jaktarrende

Är du intresserad av jakt och inte har egen mark som du kan jaga på så finns möjligheten att arrendera mark för jakt av kommunen. Kristinehamns kommun äger för närvarande cirka 1900 hektar som upplåtits för jakt.

Vem kan arrendera?

För att få tillgång till en jakträtt på kommunens marker krävs giltig licens för jaktvapen och att du som söker är kommunmedlem i Kristinehamns kommun.

Här kan du läsa riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark.

Så här ansöker du om jaktarrende?

Du som vill få tillgång till en jakträtt lämnar in en intresseanmälan till kommunen som administrerar en kölista. Kommunens riktlinje är en jakträttsinnehavare per 50 hektar jaktbar mark. Jakträtterna erbjuds sedan i kronologisk ordning till de sökande som finns i kölistan.

Kontakta kommunens kontaktperson om du vill ha mer information. Kontaktuppgifter finns längre ner på den här sidan.

Rapportera in hur många djur du fällt

Du som har jakträtt på kommunal mark ska senast 15 april varje år lämna en rapport till kommunen om hur många djur som fällts. Det gäller både för småvilt och för vildsvin. Du ska också redovisa vilka åtgärder som gjorts för viltvården. 

Rapportera genom att fylla i blanketten avskjutningsrapport och mejla den till kommunens kontaktperson. Det går också att  skriva ut blanketten och posta den i brev. Kontaktuppgifter finns längre ned på den här webbsidan.

Avskjutningsrapport (självservice)

Hur säger jag upp jaktarrende?

Du behöver säga upp ditt arrende senast sex månader innan avtalstidens utgång. Du skickar uppsägning med e-post eller brev till kommunens kontaktperson. Kontaktuppgifter finns längre ned på den här websidan.

Vad kostar det?

Avgiften baseras på hur stort jaktarrendet är.  Den årliga avgiften varierar också beroende på vilken jakträtt du skriver avtal för. 

För närvarande är avgiften 30 kronor per hektar för all jakt (små- och högvilt) respektive 20 kronor per hektar för enbart småvilt. Avgift betalas för helt jaktår, det vill säga 1 juli till och med 30 juni följande år.

Var finns jakträtterna?

I Kristinehamns kommun finns det tio jaktområden som du kan se i vår digitala jaktkarta. Merparten av kommunens jaktmarker ingår i viltvårdsområden (VVO). Du kan se viltvårdsområdenas utsträckning på Länsstyrelsens webbkarta ViltGIS.

Kontaktuppgifter

Anna Johansson - mark- och exploateringshandläggare
Anna.Johansson1@kristinehamn.se

0550-882 52

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".