Till innehållet

Pensionärsservice

Passagens pensionärsservice

Är du pensionär och bor i Kristinehamns kommun? Då har du möjlighet att nyttja Passagens pensionärsservice. Syftet är att underlätta vardagen för dig som äldre och bor kvar i det egna hemmet.

Vill du ha hjälp från Passagen Pensionärsservice?

Du kan beställa tjänster från Passagen pensionärsservice till dig själv eller någon i din närhet via e-tjänsten nedan. 

Passagens pensionärsservice - beställning av tjänster

Vad kan jag få hjälp med?

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Gräsklippning (fast pris beroende på gräsmattans storlek)
  • Lövkrattning
  • Snöskottning & sandning (fast pris)
  • Bära ved & pellets
  • Köra skräp till Strandmossen (en extra avgift kan tillkomma)

Fast timpris och framkörningsavgift gäller. Vi kan även behöva ta ut andra avgifter som exempelvis för materialåtgång eller bortforsling till tippen.

Vem utför tjänsterna?

Passagen är en av kommunens två arbetsträningsenheter. Här sysselsätter man personer som närmast kommer från socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Arbetsträningen kan ske på kortare och längre tid.

Deltagare som utför tjänster inom pensionärsservice och fixartjänst gör detta i arbetsträningssyfte. I och med detta kan vi inte garantera att tjänsten du beställer utförs exakt på den tid som beställs. Om ändringar sker blir du kontaktad.

De flesta av Passagens medarbetare har olika kompetens och bakgrund, där många kommer från en kortare eller längre arbetslöshet. Målet är att de ska nå egen försörjning så snart som möjligt. Det innebär att de arbetsuppgifter som ska göras inte alltid utförs av yrkesmän.

Kontaktuppgifter

Benny Roselin - samordnare
benny.roselin@kristinehamn.se

0550-882 35

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".