Till innehållet

Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna eller parkera fordon som gäller över hela landet. Det är regler som inte anges med vägmärken, utan regler som du som trafikant ska kunna. Det finns två enkla huvudprinciper som parkeringsreglerna är byggda efter och de är:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Parkering på väg

Du får bara stanna eller parkera ett fordon på högra sidan i färdriktningen.

Reserverad p-plats

Du får inte ställa ett fordon på parkeringsplats som ställts i ordning för rörelsehindrade utan särskilt tillstånd.

Övergångsställe

Det är förbjudet att stanna fordon på och närmare än 10 meter före ett övergångsställe. Du får inte heller stanna i korsning eller närmare 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant.

Avgiftstider, avgiftsbelagd parkering.

Allmänna parkeringar är normalt avgiftsbelagd på vardagar mellan klockan 9-18, lördag eller dag före helgdag klockan 9-14. Undantag kan finnas. Se upplysningar på respektive plats.

Parkeringsförbud i centrumkärnan

I centrumkärnan råder generellt parkeringsförbud, om inget annat anges. Det regleras av ett områdesmärke (en zon) som anger att det råder parkeringsförbud. Förbud att parkera gäller ända tills du passerat slutmärket. Här kan du se en karta över parkeringsförbudet i kärnan av centrum. Parkeringsförbudet gäller innanför de röda linjerna. 

Inom tätbebyggt område som inte hör till centrumkärnan, får du parkera på gatan högst 24 timmar i följd på vardagar. Dag före söndag/helgdag och söndag/helgdag får du stå längre än 24 timmar.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".