Till innehållet

Curlinghall på Björkvallen

Den nya curlinghallen kommer att bestå av fyra banor och en övervåning med syfte att möjliggöra överblick och en enklare kafeteria. Hallen kommer också att innehålla omklädningsrum och vara tillgänglighetsanpassad. En förstudie är planerad för att utvärdera olika förslag. 

Den nuvarande hallen från 1965 kommer att rivas för att ge plats åt den moderna anläggningen. 


Bild på den gamla curlinghallen. Foto: Kristinehamns kommun

Budget och finansiering 
Kristinehamns kommun har avsatt 30 miljoner kronor för projektet. En investeringsplan från juni 2023 indikerar att tio miljoner kommer att användas under 2024 och de återstående 20 miljonerna under 2025. 

Curlingklubben i kommunen planerar att ansöka om sex miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för projektet.  

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".