Till innehållet

För dig som är god man eller förvaltare

Förteckning

När du förordnats som god man eller förvaltare ska du inom två månader från förordnandedatumet lämna in en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder.

Förteckning över tillgångar och skulder

Årsräkning och sluträkning

Du som är god man eller förvaltare är skyldig att varje år lämna in en årsredovisning till överförmyndarnämnden. I årsräkningen redovisar du föregående års förvaltning av din huvudmans tillgångar.

Årsräkningen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda före den 1 mars varje år.

Upphör ditt uppdrag ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. I sluträkningen redovisar du för perioden 1 januari aktuellt år fram till datumet för upphörande.

En sluträkning ska lämnas in inom en månad från det datum som uppdraget upphörde.

Om förteckning, årsräkning eller sluträkning inte inkommer i tid kan du föreläggas vid vite, att inkomma med den efterfrågade handlingen.

Inkomstspecifikation

Utgiftsspecifikation

Tips när årsräkningen inte stämmer

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa åtgärder som du vidtar för din huvudmans räkning kräver överförmyndarnämndens samtycke. Exempelvis:

  • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
  • Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt.
  • Vissa typer av placeringar, exempelvis köpa aktier eller kapitalförsäkringar.
  • Arvskifte/bodelning när din huvudman är delägare i ett dödsbo.

I dessa fall behöver du som är god man eller förvaltare ansöka om överförmyndarnämndens samtycke genom att lämna in en skriftlig ansökan som du undertecknat.

Som god man eller förvaltare är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Detta gäller med undantag för personliga presenter av ringa värde t.ex en mindre födelsedagspresent.

Begäran om entledigande

Om du vill avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du lämna en skriftlig begäran om entledigande till överförmyndarnämnden. Tänk på att du kvarstår i ditt uppdrag till dess att överförmyndarnämnden hittat en ersättare.

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag, tisdag och torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".