Till innehållet

Grundsärskolans fritidshem

Fritidshem för elever i anpassad grundskola

Fritidshem erbjuds till och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år. Fritidsverksamheten för elever i anpassad grundskola är förlagd på elevens skola eller till ett fritidshem som finns nära hemmet. Vårdnadshavare ansöker om plats via kommunens e-tjänst.

Korttidstillsyn inom anpassad grundskola

Kommunen erbjuder korttidstillsyn från och med vårterminens slut det år då ditt barn fyller 13 år. Korttidstillsyn ska ge eleven trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning och är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS). Grunden för beslut är den enskildes behov och att detta behov inte tillgodoses på annat sätt.

Kontaktuppgifter

Robert Granbom - rektor
robert.granbom@kristinehamn.se

0550-885 15

Fritidshem för anpassad grundskola

0550-881 94

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".