Till innehållet

Skolnämnden i korthet - april 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens sammanträde den 24 april 2024.

Åtgärder för budget i balans

Skolnämnden gav vid sammanträdet i februari skolförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder som kan ge en ekonomi i balans. Nu har nämnden beslutat vilka åtgärder de önskar att förvaltningen utreder vidare. Utredningarna ska överlämnas till nämndens sammanträde i juni för beslut.

De punkter som nämnden önskar se en utredning kring är följande:

 • Avveckla Grunnebacka skola ht-25.
 • Avveckla Strandskolan ht-25.
 • Avveckla upphandlad fritidsgård 2025.
 • Avveckla nattöppen verksamhet aug-24.
 • Flytt av förskolan Skotten till Grundbacka skola 2025.
 • Personalminskningar inom skolkontoret.
 • Uppsägning av Villa Älvkulle 2025.
 • Uppsägning av Skeppet byggnad 127 2026.
 • Avveckla fritidshemmet i Bäckhammar ht-24.
 • Utreda behovet av tre 7-9 skolor.

Till utredningen av Grunnebacka skola bifogade nämnden följande uppmaningar:

- Utreda en etablering av F-3-skola centralt i södra kommundelen där Grunnebacka skola och fritids, Skottens förskola, Bäckens förskola och fritids, samt de resande barnen F-3 från södra rektorsområdet som idag åker till Djurgårdsskolan ingår. En större enhet med dessa verksamheter under ett tak skulle bidra till en trygghet för de yngsta barnen. Det skulle också bli en mer attraktiv arbetsplats där flera personalgrupper ingår.

- Se över möjligheter till samverkan med närliggande orter på andra sidan kommungränsen.

- Utreda möjlighet/kostnad för skolskjuts mellan Nybble och Grunnebacka skola. 

Till utredningen av 7-9 skolorna bifogade nämnden följande uppmaningar:

- Det finns stora renoveringsbehov på Djurgårdskolan. Är det värt att renovera 7-9 för att fortsätta ha tre högstadieskolor? 

- Utreda skolornas placering och ta med anpassad grundskolas placering då det kommer att påverka lokaltillgången på skolorna.

- Vi har utmaningar i att hålla budget och samtidigt förbättra skolans måluppfyllelse. Vi utreder därför brett, med ett fokus på lokalkostnader. Våra största kostnader är personal och lokaler och vi vill i mesta möjliga mån behålla så mycket personal som möjligt. Att vi utreder betyder inte att vi bestämt oss för något, utan att vi behöver underlag för att ta genomtänka beslut som leder till så goda resultat som möjligt, säger Ulf Engström (S), skolnämndens ordförande. 

Trygghetspengar 2024 - öronmärkta pengar till ökad trygghet och måluppfyllelse

I juni 2023 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta 10 miljoner kronor för riktade insatser för ökad trygghet och måluppfyllelse i skolan för 2024. Skolnämnden har nu beslutat att pengarna ska fördelas enligt följande:

 • Pedagogiska resurser i förskolan motsvarande 10 tjänster - 5,8 miljoner kronor
 • Elevcoacher i grundskolan motsvarande 6 tjänster - 2,9 miljoner kronor
 • Skolsamverkan mellan skolan och fritidsgården - 1,7 miljoner kronor
 • Lärarassistenter inom grundskolan - 0,4 miljoner kronor

Övriga ärenden

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen som innebär att elevens val tas bort i grundskolan från och med höstterminen 2024. På nämnden antogs därför en ny timplan för grundskolan.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokollet från skolnämnden.