Till innehållet

Severinoparken

I mellanrummet av det som heter Norra och Södra torget finns på bägge sidor längs Varnan gröna stråk i form av parkträd och en grusgång över grässlänten. Detta grönområde mitt i centrum har fått namnet Severinoparken, ett namn som beslutades i Stadsfullmäktige 1921, men som kanske inte blivit så välkänt. Häradshövding Severin Löwenhjelm (1823-1886) har gett namn till parken som förlänger torget ner mot Varnan. Han var ledamot i den kommitté som utarbetade stadens byggnadsstadga år 1876. Löwenhjelm betonade vikten av ljus och luft för trivsel. I samband med ombyggnation av stadshotellet och en planerad breddning av Kungsbron iordningställdes planteringen vid torget på ömse sidor av Varnan.

Till parken och torget hör också en oxelplantering som är vacker såväl i blomning som i höstskrud. De stora träden i vattenområdet speglas vackert i vattnet kvällstid. Parken genomgår en förändring, bland annat med ny belysning och trädäck, i samband med ombyggnation av torgen 2020-2021.

Visa parken i vår digitala karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".