Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Severinoparken

I mellanrummet av det som heter Norra och Södra torget finns på bägge sidor längs Varnan gröna stråk i form av parkträd och en grusgång över grässlänten. Detta grönområde mitt i centrum har fått namnet Severinoparken, ett namn som beslutades i Stadsfullmäktige 1921, men som kanske inte blivit så välkänt. Till parken och torget tillhör också en oxelplantering som är vacker såväl i blomning som i höstskrud. De stora träden i vattenområdet speglas vackert i vattnet kvällstid. Parken kommer att utvecklas med belysning i samband med ombyggnation av torgen.

Visa parken i vår digitala karta

Kontaktuppgifter

Hanna Åsander - park- och trafikplanerare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".