Till innehållet

Stöd till våldsutövare

Du som upplever att du har svårt att hantera ditt humör och att din ilska får negativa konsekvenser för dina anhöriga och dig själv, har rätt till stöd för att bryta ditt destruktiva beteende.

Välkommen att boka samtalstid via telefon eller mejl. 

Kontaktuppgifter

Håkan Fielding
mbe@kristinehamn.se

0550-882 28

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".