Till innehållet

Stöd till våldsutövare

Du som upplever att du har svårt att hantera ditt humör och att din ilska får negativa konsekvenser för dina anhöriga och dig själv, har rätt till stöd för att bryta ditt destruktiva beteende.

Välkommen att boka samtalstid via telefon eller mejl. 

Kontaktuppgifter

Krismottagning för män - Karlbergsgatan 2A
krismottagningenforman@karlstad.se

054-540 11 10

Samordnare våld i nära relation
valdinara@kristinehamn.se

070-336 49 85 eller 0550-858 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".