Till innehållet

Anhörigträffar

Studiecirkel för nära anhörig till vuxen med funktionsnedsättning

När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden är en studiecirkel som vänder sig till dig som är nära anhörig till vuxen med funktionsnedsättning. 

Tid: Nio onsdagar med start den 17 november kl 17.30-19.30. Fyra träffar sker under hösten och resterande fem under våren, med start den 12 januari.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Kristinehamn – Storfors, Kungsgatan 28, 68130 Kristinehamn
Anmälan: kim.lundberg@sv.se ∙ 0550-230 230 eller via sv.se/kristinehamn-storfors senast den 9 november. Studiecirkeln är kostnadsfri.

 

Anhöriggrupp  - Utmattning 

Är du anhörig till en person med utmattningssyndrom? Är du själv drabbad av utmattning som anhörig till en person med förvärvad hjärnskada? Då är du välkommen till en stödgrupp med intressanta föreläsningar, reflekterande lärande, diskussioner, tips och råd.  Guppsammankomsterna innebär också möjlighet till emotionell avlastning och stöd av medmänniskor med liknande erfarenheter.

Information om programmet

Programmet Psyk-E bas anhörig består av filmade föreläsningar med experter inom området. Föreläsningarna ses i korta avsnitt med avbrott för gemensam reflektion och diskussion där deltagarna kopplar innehållet till sina egna erfarenheter.

Föreläsningar:

  1. Att vara anhörig - Bo Blåvarg
  2. Stress och stressreaktioner - Marie Åsberg
  3. Vad är utmattningssyndrom - Alexander Wilczek
  4. Mitt utmattningssyndrom – Pia Dellson
  5. Rehabilitering vid utmattningssyndrom - Lisa Brändström
  6. Min återhämtning – Pia Dellson

Gruppen kommer att ledas av Jenny Sazo från Karolinska institutet och Mari Almgren från Hjärnkraft och bestå av 6 – 8 deltagare.

Gruppen träffas fem gånger med start i november. Varje sammankomst tar ungefär 2,5 timmar.

Datum:
Fredag 9 november
Tisdag 23 november
Tisdag 7 december
Tisdag 11 januari
Tisdag 25 januari

Tid: Klockan 17–19:30
Var: Mötena kommer att hållas digitalt eller fysiskt på plats i Hjärnkrafts lokaler i Liljeholmen, beroende på hur pandemin utvecklas.
Pris: Deltagandet är bindande men kostnadsfritt.
Låter detta intressant? Varmt välkommen att höra av dig till kursledare Mari Almgren från Hjärnkraft för mer information eller intresseanmälan. Du når Mari på mejl: info@hjarnkraft.se  

 

Videoträffar som ger en roligare vardag

Digicare anordnar videoträffar varje tisdag klockan 13.00. Då träffas anhöriga från hela Sverige digitalt för att dela erfarenheter. Som anhörig finns en mängd frågor att ta ställning till och erfarenheter att dela med sig av. Träffarna är helt kostnadsfria för alla seniorer i Sverige. 

Läs mer om träffarna på Digicares hemsida.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".