Till innehållet

Anhörigträffar

Lever du med eller stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd? Det kan vara ditt barn, din syster eller bror, din mor eller far eller kanske din make eller maka. Men det kan också vara en granne eller en vän. Anledningen till behovet av stöd kan bero på olika sjukdomar; fysiska, plykiska eller neuropsykiatriska, eller en skada som bidragit till funktionsnedsättning.

På den här sidan kan du ta del av de anhörigträffar som Kristinehamns kommun erbjuder. Med anledning av pandemin kan aktiviteter komma att ställas in med kort varsel. Vi uppdaterar med information om aktiviteterna på denna sidan. 

Må bra-träffar

Vi träffas och leker med olika sätt att måla och låter skaparlusten få ta över en stund. Under träffarna provar vi att måla med akrylfärg, kaffe och olika tillbehör.

Jag som leder träffarna heter Sara Bjerkander och jobbar som pedagog i svenskakyrkan. Jag älskar att
skapa med olika saker. Färg, garn, tyg m.m. Varför fastna i något speciellt när man kan leka med många olika saker? Att se något växa fram är en drivkraft och jag hoppas att vi kan inspirera varandra till att våga skapa. Träffarna genomförs när möjlighet finns utifrån Covid-19 och sker i samverkan mellan Kristinehamns kommun och Svenska kyrkan. Datum och tid meddelas personligen till dig som anmält dig samt informeras om via kommunens hemsida.

Plats: Församlingshemmet
Anmälan: Anmäl dig via telefon 0550-885 79 eller mejl till carin.ovringe@kristinehamn.se.

När jag inte längre finns med är en studiecirkel som leds av Gunnilla Calais och vänder sig till dig som är anhörig till vuxen närstående med funktionsnedsättning. Studiecirkelns syfte är att hjälpa dig att närma dig frågan om framtiden och att få samtala med andra i liknande situation. Du får också möjlighet att ge en bild av din närstående som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att din närstående ska bli bemött med förståelse och värme.

Under studiecirkelns gång behandlar vi ämnen som god man/förvaltare, stöd från samhället och att vara anhörig. Du får information om de olika ämnena samt möjlighet att ställa frågor till inbjudna gäster som har kunskaper som är relevanta för ämnet.Vi bjuder på fika. Träffarna genomförs när möjlighet finns utifrån Covid-19. Datum och tid meddelas personligen till dig som anmält dig.

För närmare information är du välkommen att kontakta Carin Övringe på telefon 0550-885 79 eller via mejl carin.ovringe@kristinehamn.se. Träffarna sker i samverkan mellan Kristinehamns kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Kristinehamn – Storfors, Kungsgatan 28
Anmälan: Anmäl dig via mejl till kim.lundberg@sv.se, telefon till 0550-230 230 eller via sv.se/kristinehamn-storfors.

Välkommen till Delad läsglädje där vi träffas i en mindre grupp och läser korta texter. Delad läsglädje innebär att man reflekterar över det man har hört, utan att analysera eller värdera. Det är helt kravlöst
och inga förberedelser behövs. Ledare för träffarna är Barbro Falken och Karin Strid. Vi bjuder på fika. Träffarna genomförs när möjlighet finns utifrån Covid-19. Datum och tid meddelas personligen till dig som anmält dig samt informeras om via kommunens och Studiefrämjandets hemsida.

För närmare information, kontakta Carin Övringe på telefon 0550-885 79 eller mejl till carin.ovringe@
kristinehamn.se. Delad läsglädje sker i samverkan mellan Kristinehamns kommun och Studiefrämjandet.

Plats: Studiefrämjandet, Spelmansgatan 44.
Anmälan: Anmäl dig till Maria Coldén, Studiefrämjandet, på telefon 0550-184 35 eller mejl till maria.colden@studieframjandet.se.

Vad är existentiell hälsa? Jo, det handlar om hur vi tänker, känner och handlar i vårt liv. God existentiell hälsa ger oss en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

Vid träffarna använder oss av samtalskort om livsmening, livsmod och livsglädje. De omfattar åtta existentiella teman som inspirerats av Världshälsoorganisationens (WHO) internationella undersökningar om livskvalité. Ledare för träffarna är Solveig Karlsson och Johanna Larsson. Vi bjuder på fika. Träffarna genomförs när möjlighet finns utifrån Covid-19. Datum och tid meddelas personligen till dig som anmält dig samt informeras om via kommunens och Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.

För närmare information är du välkommen att kontakta Carin Övringe på telefon 0550-885 79 eller via mejl till carin.ovringe@kristinehamn.se. Träffarna sker i samverkan mellan Kristinehamns kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Kristinehamn – Storfors, Kungsgatan 28, Kristinehamn
Anmälan: Anmäl dig via mejl till kim.lundberg@sv.se, telefon till 0550-230 230 eller via sv.se/kristinehamn-storfors.

Delta enskilt eller i grupp

I en självhjälpsgrupp ges du möjlighet att träffa andra anhöriga som är i liknande situation som
du själv. För mer information och anmälan ring telefonnummer 0550-885 79 eller mejla till carin.ovringe@kristinehamn.se.

Känner du att du behöver någon att prata enskilt och i förtroende med? För mer information ring telefonnummer 0550-885 79 eller mejla till carin.ovringe@kristinehamn.se.

Har du en partner, vän eller någon annan i din närhet som missbrukar tabletter, narkotika, alkohol eller spel? Då kan du få hjälp genom Kristinehamns kommuns anhörigprogram. Anhörigprogrammet är uppbyggt kring olika teman, där du får ta del av olika föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar.

I programmet får du, tillsammans med andra som har liknande erfarenheter, dela tankar och känslor om vad det innebär att vara anhörig till någon som missbrukar. Programmet är ingen terapi utan en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring, ökad självkännedom och ett bättre välmående för egen del. Anhörigprogrammet omfattar två och en halv dag och startar efter behov.

Vill du veta mer är du välkommet att höra av dig till oss på MBE. Du når oss på telefonnummer 0550-884 62 eller via mejl till mbe@kristinehamn.se.

Läs mer om vårt anhörigprogram för dig som lever nära någon som missbrukar

Växthuset är en gruppverksamhet som bedrivs i samarbete mellan socialtjänsten och skolan. Vi finns till för barn till föräldrar som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller andra droger. Målgruppen är barn mellan 7 och 12 år.

För mer information om verksamheten får du gärna ringa eller mejla till oss. Växthusets gruppledare är Gunilla Antonsson och Linda Kilsby.

Gunilla Antonsson
gunilla.antonsson@kristinehamn.se
0550-881 80

Linda Kilsby
linda.kilsby@kristinehamn.se
0550-881 79

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".