Till innehållet

Anhörigträffar

Lever du med eller stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd? Det kan vara ditt barn, din syster eller bror, din mor eller far eller kanske din make eller maka. Men det kan också vara en granne eller en vän. Anledningen till behovet av stöd kan bero på olika sjukdomar; fysiska, plykiska eller neuropsykiatriska, eller en skada som bidragit till funktionsnedsättning.

På den här sidan kan du ta del av de anhörigträffar som Kristinehamns kommun erbjuder. Vi uppdaterar med information om aktiviteterna på denna sidan. 

Föredrag och informationsträffar

Att leva med bipolär sjukdom
Lill Iwersen delar öppenhjärtigt med sig av sin livshistoria, hur hon hanterar sin bipolaritet och vilka
verktyg som fungerar för henne. Efter Lills föredrag finns möjlighet ställa frågor.
Datum: 6 september
Tid: Kl. 17.30
Adress: Kristinehamns konferenscenter, Västerlånggatan 21
Ingen föranmälan, fritt inträde.

Samtalscafé tillsammans med personliga ombud
Välkommen till vårt samtalscafé som vänder sig till dig som är anhörig till vuxen person med psykisk
ohälsa. Vi bjuder på fika och får sällskap av Christel Iversen och Åsa Jildesten som är personliga ombud. Deras uppdrag är att se till att personer med psykisk ohälsa ska få sina lagliga rättigheter tillgodosedda.
Datum: 11 oktober
Tid: kl. 17.00-18.30
Adress: Nya Kyrkogatan 9

Kognitiva teamet informerar om hjälpmedel i vardagen
Datum: 20 oktober
Tid: Kl. 15.00
Adress: Uranus, Nya Kyrkogatan 9
Fika kostar 20 kr

Samtalscafé kring självhjälpsgrupper
Välkommen till vårt samtalscafé som vänder sig till dig som vill veta mer om vad en självhjälpsgrupp är. Vi bjuder på fika och får sällskap av Margaretha Jacobson och Solveig Karlsson som är utbildade
uppstartare av självhjälpsgrupper.
Datum: 24 oktober
Tid: Kl. 17.00-18.30
Adress: Nya Kyrkogatan 9, våning 2

Må bra-träffar och studiecirkel

Rosenrörelser är enkla mjuka rörelser som vi gör
till skön musik och som passar för alla åldrar.
Metoden är unik genom sitt fokus på avslappnande
rörelser som skapar ett lugn och som kan bidra till
mer rörlighet i leder och muskler.


Datum: 7 september, 14 september
och 21 september
Tid: Kl.17.00 – 18.15
Adress: Nya Kyrkogatan 9, våning 2


Anmälan: Carin Övringe, tfn 0550-885 79 eller
mail carin.ovringe@kristinehamn.se
Din anmälan vill vi ha senast 7 dagar innan varje
tillfälle.


Det är kostnadsfritt att delta, vi bjuder på frukt.

Välkommen till Delad läsglädje där vi träffas i en mindre grupp och läser korta texter.

Delad läsglädje innebär att man reflekterar över det man har hört, utan att analysera eller värdera. Det är helt kravlöst och inga förberedelser behövs. Ledare för träffarna är Barbro Falken och Karin Strid. Vi bjuder på fika.

Datum och tid meddelas personligen till dig som anmält dig samt informeras om via kommunens och
Studiefrämjandets hemsida.

För närmare information, kontakta Carin Övringe på telefon 0550-885 79 eller mejl till carin.ovringe@kristinehamn.se. Delad läsglädje sker i samverkan mellan Kristinehamns kommun och Studiefrämjandet.


Adress: Studiefrämjandet, Spelmansgatan 44.
Anmälan: Anmäl dig till Maria Coldén,
Studiefrämjandet, på telefon 0550-184 35 eller mejl
till maria.colden@studieframjandet.se.

Välkommen till en utställning med Marimekkos handtryckta tyger och kläder.


Datum: 31 augusti
Tid: Kl.16.00. Samling i entrén.
Adress: Dr. Enwalls väg 13
Anmälan senast den 28 augusti till Carin Övringe på telefon 0550-885 79 eller mail carin.ovringe@
kristinehamn.se


Fritt inträde för dig som anhörig

När jag inte längre finns med är en studiecirkel som leds av Gunnilla Calais och vänder sig till dig som är anhörig till vuxen närstående med funktionsnedsättning. Studiecirkelns syfte är att hjälpa dig att närma dig frågan om framtiden och att få samtala med andra i liknande situation. Du får också möjlighet att ge en bild av din närstående som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att
din närstående ska bli bemött med förståelse och värme.


Under studiecirkelns gång behandlar vi ämnen som god man/förvaltare, stöd från samhället och att vara anhörig. Du får information om de olika ämnena samt möjlighet att ställa frågor till inbjudna gäster som har kunskaper som är relevanta för ämnet. Vi bjuder på fika. Datum och tid meddelas personligen till dig som anmält dig.


För närmare information är du välkommen att kontakta Albin Norén på telefon 0550-230 231.
Träffarna sker i samverkan mellan Kristinehamns kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.


Adress: Studieförbundet Vuxenskolan Kristinehamn
– Storfors, Kungsgatan 28
Anmälan: Anmäl dig via telefon till Albin Norén på
0550-230 23 eller via sv.se/kristinehamn-storfors.

Delta enskilt eller i grupp

I en självhjälpsgrupp ges du möjlighet att träffa andra anhöriga som är i liknande situation som
du själv. För mer information och anmälan ring telefonnummer 0550-885 79 eller mejla till carin.ovringe@kristinehamn.se.

Känner du att du behöver någon att prata enskilt och i förtroende med? För mer information ring telefonnummer 0550-885 79 eller mejla till carin.ovringe@kristinehamn.se.

Kognitiva teamet i Kristinehamn består av ett tvärproffesionellt team och vänder sig till personer med:

• minnesproblematik
• diagnosisterad demenssjukdom
• anhöriga till personer med demenssjukdom
eller minnesproblematik.


Du når teamet måndag till fredag klockan
08.00-10.00 på telefonnummer 0550-868 44.

Har du en partner, vän eller någon annan i din närhet som missbrukar tabletter, narkotika, alkohol eller spel? Då kan du få hjälp genom Kristinehamns kommuns anhörigprogram. Anhörigprogrammet är uppbyggt kring olika teman, där du får ta del av olika föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar.

I programmet får du, tillsammans med andra som har liknande erfarenheter, dela tankar och känslor om vad det innebär att vara anhörig till någon som missbrukar. Programmet är ingen terapi utan en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring, ökad självkännedom och ett bättre välmående för egen del. Anhörigprogrammet omfattar två och en halv dag och startar efter behov.

Vill du veta mer är du välkommet att höra av dig till oss på MBE. Du når oss på telefonnummer 0550-884 62 eller via mejl till mbe@kristinehamn.se.

Läs mer om vårt anhörigprogram för dig som lever nära någon som missbrukar

Växthuset är en gruppverksamhet som bedrivs i samarbete mellan socialtjänsten och skolan. Vi finns till för barn till föräldrar som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller andra droger. Målgruppen är barn mellan 7 och 12 år.

För mer information om verksamheten får du gärna ringa eller mejla till oss. Växthusets gruppledare är Gunilla Antonsson och Linda Kilsby.

Gunilla Antonsson
gunilla.antonsson@kristinehamn.se
0550-881 80

Linda Kilsby
linda.kilsby@kristinehamn.se
0550-881 79

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".