Till innehållet

Anhörigträffar

Lever du med, eller stödjer du, en anhörig som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd? Det kan vara ditt barn, syskon, förälder, make eller maka. Men det kan också vara en granne eller en vän.

Anledningen till behovet av stöd kan bero på olika sjukdomar; fysiska, plykiska eller neuropsykiatriska, eller en skada som bidragit till funktionsnedsättning.

På den här sidan kan du ta del av de anhörigträffar som Kristinehamns kommun erbjuder.

Föredrag och informationsträffar

Stroke Förbundet Örebro län

Nu kan vi vara i ABF:s lokaler på Västerlånggatan 18 B Kristinehamn. Lokalerna är anpassade.
Alla medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna.

16 mars (lördag) ABF 11.00 Öppet hus

Program: Presentation av rytmikgymnastik enligt Ronnie Gardiner (RGM) med Carina Svahn.
Bangolf, prova på vår bangolfbana.
Diskussion om strokeföreningens möjligheter till verksamhet i Kristinehamn. Strokeföreningen bjuder på fika.

11 april (torsdag) ABF 14.00 – 16.00 Diskussion om svårigheter för den som är anhörig till någon som fått stroke. Strokeföreningen bjuder på fika.

25 april (torsdag) ABF 14.00 – 16.00 Diskussion om dolda funktionshinder efter en stroke. Strokeföreningen bjuder på fika.

Datum ej satt: Sommaraktivitet – Resa till Björneborg och spela bangolf.

Kontaktpersoner:
Gudrun Hoffmeister: 070-514 89 34
Kristina Heneryd ABF: 010-709 97 55
Inga Blomstrand: 070-275 96 52

Må bra-träffar och studiecirkel

Välkommen till Delad läsglädje där vi träffas i en mindre grupp och läser korta texter.

Delad läsglädje innebär att man reflekterar över det man har hört, utan att analysera eller värdera. Det är helt kravlöst och inga förberedelser behövs. Ledare för träffarna är Barbro Falken och Karin Strid. Vi bjuder på fika.

Datum och tid meddelas personligen till dig som anmält dig samt informeras om via kommunens och
Studiefrämjandets hemsida.

För närmare information, kontakta Carin Övringe på telefon 0550-885 79 eller mejl till carin.ovringe@kristinehamn.se. Delad läsglädje sker i samverkan mellan Kristinehamns kommun och Studiefrämjandet.


Adress: Studiefrämjandet, Spelmansgatan 44.
Anmälan: Anmäl dig till Maria Coldén,
Studiefrämjandet, på telefon 0550-184 35 eller mejl
till maria.colden@studieframjandet.se.

När jag inte längre finns med är en studiecirkel som leds av Gunnilla Calais och vänder sig till dig som är anhörig till vuxen närstående med funktionsnedsättning. Studiecirkelns syfte är att hjälpa dig att närma dig frågan om framtiden och att få samtala med andra i liknande situation. Du får också möjlighet att ge en bild av din närstående som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att
din närstående ska bli bemött med förståelse och värme.


Under studiecirkelns gång behandlar vi ämnen som god man/förvaltare, stöd från samhället och att vara anhörig. Du får information om de olika ämnena samt möjlighet att ställa frågor till inbjudna gäster som har kunskaper som är relevanta för ämnet. Vi bjuder på fika. Datum och tid meddelas personligen till dig som anmält dig.


För närmare information är du välkommen att kontakta Albin Norén på telefon 0550-230 231.
Träffarna sker i samverkan mellan Kristinehamns kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.


Adress: Studieförbundet Vuxenskolan Kristinehamn
– Storfors, Kungsgatan 28
Anmälan: Anmäl dig via telefon till Albin Norén på
0550-230 23 eller via sv.se/kristinehamn-storfors.

Delta enskilt eller i grupp

I en självhjälpsgrupp ges du möjlighet att träffa andra anhöriga som är i liknande situation som
du själv. För mer information och anmälan ring telefonnummer 0550-885 79 eller mejla till carin.ovringe@kristinehamn.se.

Känner du att du behöver någon att prata enskilt och i förtroende med? För mer information ring telefonnummer 0550-885 79 eller mejla till carin.ovringe@kristinehamn.se.

Kognitiva teamet i Kristinehamn består av ett tvärproffesionellt team och vänder sig till personer med:

• minnesproblematik
• diagnosisterad demenssjukdom
• anhöriga till personer med demenssjukdom
eller minnesproblematik.


Du når teamet måndag till fredag klockan
08.00-10.00 på telefonnummer 0550-868 44.

Har du en partner, vän eller någon annan i din närhet som missbrukar tabletter, narkotika, alkohol eller spel? Då kan du få hjälp genom Kristinehamns kommuns anhörigprogram. Anhörigprogrammet är uppbyggt kring olika teman, där du får ta del av olika föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar.

I programmet får du, tillsammans med andra som har liknande erfarenheter, dela tankar och känslor om vad det innebär att vara anhörig till någon som missbrukar. Programmet är ingen terapi utan en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring, ökad självkännedom och ett bättre välmående för egen del. Anhörigprogrammet omfattar två och en halv dag och startar efter behov.

Vill du veta mer är du välkommet att höra av dig till oss på MBE. Du når oss på telefonnummer 0550-884 62 eller via mejl till mbe@kristinehamn.se.

Läs mer om vårt anhörigprogram för dig som lever nära någon som missbrukar

Växthuset är en gruppverksamhet som bedrivs i samarbete mellan socialtjänsten och skolan. Vi finns till för barn till föräldrar som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller andra droger. Målgruppen är barn mellan 7 och 12 år.

För mer information om verksamheten får du gärna ringa eller mejla till oss. Växthusets gruppledare är Gunilla Antonsson och Linda Kilsby.

Gunilla Antonsson
gunilla.antonsson@kristinehamn.se
0550-881 80

Linda Kilsby
linda.kilsby@kristinehamn.se
0550-881 79

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".