Till innehållet

Våra grundskolor

Skolplikten börjar höstterminen det år som ditt barn fyller 6 år, men ett barn kan få uppskjuten skolplikt med ett år eller börja i skolan ett år tidigare. Skolplikten upphör för de flesta efter det nionde skolåret. Läs mer om rätten till utbildning

Våra grundskolor

I Kristinehamn har vi sju kommunala grundskolor med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. I listan nedan hittar du mer information om våra skolor. Vi har tre skolområden – norra, södra och centrala.

Det finns inga friskolor i Kristinehamn. 

Skola Område

Skolområde

Björneborgs skola F-6 Björneborg Södra
Djurgårdsskolan F-9 Djurgården Södra
Grunnebacka skola F-6 Grunnebacka Södra
Stenstalidskolan F-9 Stenstalid Norra
Strandskolan F-3 Strand Norra
Södermalmsskolan F-9 Södermalm Centrala
Ölmeskolan F-6 Ölme Norra


På Stenstalidskolan finns även anpassad grundskola.

Var ligger skolorna?

Se grundskolor på en webbkarta.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".