Till innehållet

Konferensen Morgondagens Totalförsvar

Den 11 juni gick konferensen Morgondagens Totalförsvar av stapeln för tredje året i rad. Talare och besökare från hela Sverige besökte Kristinehamn, från Haparanda i Norr till Malmö i söder.

Under tisdagen samlades 180 besökare och över 30 föreläsare i KCCs lokaler i Kristinehamn, för att lyssna till föreläsningar och panelsamtal kopplat till totalförsvarets utveckling, utbyta erfarenheter och skapa förutsättningar för vidare samtal och samverkan.

– Intresset för konferensen har varit stort och reservlistan lång. Om vi haft möjlighet att erbjuda fler platser, hade vi antagligen kunnat sälja det dubbla, säger Sandra Strömmen, koordinator och ansvarig för konferensen.

Gemensam förmiddag

Under förmiddagen var alla samlade i den stora Hörsalen för att få en gemensam grund inför eftermiddagens olika spår. Under förmiddagen fick deltagarna bland annat lyssna till generallöjtnant Thomas Nilsson, chefen must, som talade om omvärldsläget utifrån ett brett perspektiv, som sträckte sig hela vägen från östra Europa till Afrika, inklusive Kina och Iran. Säkerhetsläget är mycket alvarligt i Europa och Nilsson varnade för en alltmer komplex hotbild och en mörk framtidsprognos.

Morgondagens totalförsvar 2024-06-11-11.jpg

Magnus Hjort, generaldirektör MPF, delade insikter om det växande hotet otilbörig informationspåverkan, fokuset låg på Ryssland och Kina. Hjort lyfte vikten av att skydda vår demokrati och vara vaksam mot desinformation som syftar till att destabilisera samhället.  EU-valet lyftes som ett exempel på en händelse som främmande makter kan ha intresse av att påverka. För att bland annat förskjuta opinionen, vilket på sikt skulle kunna leda till att sanktioner lyfts och att stödet till Ukraina minskar. Hjort säger dock att Sverige inte har varit ett prioriterat mål för ryska påverkansattacker i EU-valet och att det finns andra, större länder som dem i första hand riktar in sig emot.

Morgondagens totalförsvar 2024-06-11-16.jpg

Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, pratade om det nya försvarsbeslutet och försvarsberedningens förslag. Åkesson berättade att det har varit en av de svåraste försvarsutredningarna han deltagit i, men samtidigt en av de lättaste. Han förklarade att det för närvarande råder en stor enighet bland alla åtta riksdagspartier om hur försvarspolitiken ska skötas i framtiden.

Morgondagens totalförsvar 2024-06-11-27.jpg

Den sista delen av förmiddagen fokuserade på arbetet inom civilt försvar. Först om arbetet i Mellersta civilområdet med Civilområdeschef tillika landshövding i Örebro län, Lena Rådström Baastad, och därefter talade Johan Hjelm, tillförordnad verksamhetschef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid MSB om Natomedlemskapet och civila aktörer.

Eftermiddagens tre spår 

Under eftermiddagen fick besökaren välja mellan tre olika spår, Natomedlemskap och försvarssamarbeten, Logistik och försörjning samt Kommunikation. Varje spår hade två frågeställningar med en paus emellan, då kunde besökaren byta spår om den önskade.

Natomedlemskap och försvarssamarbeten

Detta pass inleddes med en frågeställning kring vår uppgift i värdlandsstöd och vad vi ska förbereda för. Talare här var Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvarsberedningen, tillsammans med Överstelöjtnant Nils Carlsson, Chef Örebro Värmlandsgruppen som representerade Västra militärregionen, Johan Hjelm, tillförordnad verksamhetschef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid MSB och Civilområdeschef för Mellersta civilområdet, tillika landshövding i Örebro län, Lena Rådström Baastad. 

Spårets andra frågeställning handlade om Sveriges nya försvarssamarbetsavtal med USA – och vad det innebär för Sverige och de 17 utpekade kommunerna. De som medverkade i denna diskussion var Eva Hagström Frisell, forskningsledare enheten för säkerhetspolitik FOI, Kalle Alexandersson, planeringschef Kristinehamns kommun, Överste Lars O Jonsson, Chef Bergslagens artilleriregemente Försvarsmakten, Anders Wennerberg, kommundirektör Östersundskommun samt Överste Jonas Karlsson, Chef Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår Försvarsmakten.

Kommunikation

I detta spår diskuterades i den första frågeställningen hur framgångsrik kommunikation för att främja försvarsvilja bör utformas, samt vad det innebär att aldrig ge upp. Panelen diskuterade också hur vi kan tala om dessa ämnen på ett sätt som stärker försvarsviljan i stället för att skrämma befolkningen. Deltog gjorde Magnus Hjort, generaldirektör Myndigheten för psykologiskt försvar, Christina Malm, generaldirektör Plikt- och prövningsverket och Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör Försvarsmakten.

Dagens andra frågeställning i detta spår handlade om fällor och möjligheter för totalförsvarets sociala mediekommunikation. I detta samtal fångade panelen upp både kampanjer om stjärntecken, och vad som är problemet med vissa tjänster så som Tiktok, och varför användandet kan bli skadligt för svenska intressen. Dessa frågor diskuterades av Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef Plikt och prövning, Thomas Nilsson, Chefen MUST Försvarsmakten, Carl Heath, senior analytiker RISE, samt Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör MSB.

Logistik och försörjning

Detta spår inleddes med en frågeställning kring Natomedlemskap och vilka krav det ställer på Sveriges infrastruktur. Infrastrukturen är en avgörande och samhällsviktig komponent, inte bara för försörjningsberedskapen utan också för kommunikation och resurshantering. Frågor som ”hur ser behoven ut nu när Sverige blivit medlem i NATO och vilka krav kommer NATO:s krigsplanläggning att ställa på Sverige?” diskuterades. I panelen deltog Jan Kinnander, utvecklingsdirektör Fortifikationsverket, Major Nils Olof Nilsson, stabsofficer Försvarsmakten, Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad, Magnus Persson, VD Skanska Sverige, Jonas Karlsson – VD Oslo – Sthlm 2.55 och Emma Johansson, ansvarig säkerhetsfrågor Energiföretagen.

Efter pausen lyftes en frågeställning kring Krigssjukvård – vad innebär det för Sverige och regionen? Hur arrangeras sjukvård och sjuktransport i krig? Vilka sjukhus bör vara beredskapssjukhus? Denna frågeställning behandlades av Brigadgeneral Claes Ivgren, generalläkare Försvarsmakten, Tomas Warberg, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet, Jan-Olof Svärd, överläkare och militär medicinsk rådgivare Värnamo sjukhus, Pia Näsvall, Hälso-och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten, Björn Johansson, enhetschef MSB:s centrallager, Maria Carlund, utredare Socialstyrelsen och Jon Gunnarsson Ruthman, Sjuksköterska och humanitär fältarbetare med internationella erfarenheter från Läkare Utan Gränser och Svenska Röda Korset.

Försvarsministern var dagens sista talare

Avslutningsvis samlades alla konferensdeltagare gemensamt i Hörsalen igen för att lyssna till Pål Jonsson, Sveriges försvarsminister, som deltog på distans. Han pratade om det nya försvarsbeslutet och regeringens ambitioner med försvaret av Sverige och Nato.

imagekjbpo.png

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".