Till innehållet

Prövning inom kommunal vuxenutbildning

Du kan ansöka om prövning om du vill få chans att höja ett betyg som du redan fått, eller vill få betyg i ett ämne som du behärskar men inte har ett betyg i. Du måste vara över 20 år gammal eller fullföljt svensk gymnasieskola för att ansöka.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Prövningstillfällen sker efter överenskommelse med respektive lärare. 

Ansök om prövning

  • Kontakta studie- och yrkesvägledaren för anmälan. Du får sedan information om vilken lärare som du ska tentera för.
  • Betala in prövningsavgiften. För dig som är studerande inom vuxenutbildningen och har IG eller F i den kurs du vill pröva i är prövningen kostnadsfri.
  • Ta kontakt med läraren för att få information om vad som ingår i kursen. Då bestämmer ni även tid för prövning. Om du inte kontaktat din lärare inom angiven tid förfaller rätten till prövning för den gången och anmälningsavgiften betalas inte tillbaka.

Prövningstillfällen och anmälan

Höstprövning

Sista dag för anmälan är 1 september. Betala senast 1 september. Senaste dag för att ta kontakt med anvisad lärare är 8 september. 

Du anmäler dig på Vuxenutbildningens expeditionen på Tegelslagaregatan 2 eller via mail till studie-och yrkesvägledaren.

Vårprövning

Sista dag för anmälan är 1 mars. Betala senast 1 mars. Senaste dag för att ta kontakt med anvisad lärare är 8 mars. 

Du anmäler dig på Vuxenutbildningens expeditionen på Tegelslagaregatan 2 eller via mail till studie-och yrkesvägledaren.

Prövning för SFI

Sista dag för anmälan är 1 maj och 1 oktober. Betala senast 1 maj till våren och 1 oktober för hösten.

Du anmäler dig på Vuxenutbildningens expeditionen på på Tegelslagaregatan 2 eller via mail till studie-och yrkesvägledaren.

Vad kostar det? 

Avgiften är 500 kr för varje kurs som du vill göra en prövning i. Betalning görs via bankgiro 110-0213.
Ange kod 3610.3149.47200.599, ditt namn och den kurs du vill pröva i.

För dig som är studerande inom vuxenutbildningen och har ett IG eller F i den kurs du vill pröva i är prövningen kostnadsfri.

Anmälningsavgiften återbetalas ej vid utebliven prövning eller ej genomförd prövning.

Utskrivet betyg

Om du önskar få ditt betyg från genomförd prövning utskrivet kontaktar du Vuxenutbildningens administratör. Betyg utfärdas endast på begäran.

 

Kontaktuppgifter

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".