Till innehållet

Lekplatser

Välkommen att besöka någon av de cirka 33 lekplatser som kommunen ansvarar för. Här finns något för barn i alla åldrar. Storleken på lekplatserna varierar från enkla gungplatser och bollplaner till större lekplatser.

Lekplatserna utvecklas efter hand för att erbjuda barn säkra och varierande lekmiljöer som är lockande, trevliga och utmanande.

Säkerhet

En lekplats ska vara en plats där det är säkert för barnen att vara på. Därför ser vi över säkerheten på lekplatser och lekredskap en gång per månad. Vi rensar även sandlådor från skräp, ogräs och annat vid behov.

Om du upptäcker att något lekredskap gått sönder eller någon annan skadegörelse i lekplatsen vill vi gärna att du gör en felanmälan.

Här hittar du lekplatser

Här hittar du en beskrivning av alla lekplatser i kommunen och information om vilka lekredskap som finns. Du kan också se i kartan var lekplatserna finns och jämföra dem med varandra.

Se alla kommunens lekparker

Lekparker runt om i kommunen

Lekplatsen på Adlersparretorget har gunga, barngunga, snurrstång, snurrhjul, sandlåda, lekhus och fjädergunga. Här finns även picknickbord och en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Adlesparres lekplats_2.jpg

Visa Adlersparretorgets lekplats i kartan

 

Lekplatsen Bergihage ligger i området Solbacken. Här finns gunga, barngunga, rutschkana och sandlåda med bord. Det finns även picknickbord och en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Bergihages lekplats i kartan

Lekplatsen har kompisgunga, gungor, barngunga, klätterställning, fjädergunga, linbana och sandlåda med bord. Här finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta, samt en skateanläggning. Lekplatsen rustades upp under 2020 med ny lekutrustning. 

Visa Björneborgs centrala lekplats i kartan

Vid Säbygatan finns en lekplats med rutschkana, gunga, barngunga, fjädergunga och en sandlåda med bord.

Visa Björneborg Karis ängs lekplats i kartan

Lekplatsen vid Persbolsvägen har fjädergunga, klätterställning, gungor, barngunga och rutschkana.

Visa Bäckhammars lekplats i kartan

I Djurgårdsparkens lekplats finns en gungställning. 

Visa Djurgårdsparkens lekplats i kartan

Vid lekplatsen Eken finns gungbräda, balansgång, gungor, rutschkana, snurrstång och sandlåda med bord. Det finns även en klätterställning med klättervägg och ett picknickbord.

Visa Ekens lekplats i kartan

Vid Excelsiorparkens lekplats finns det en klätterställning med rutschkana, vippgunga och gungställning, och sandlåda.

I området Solbacken ligger lekplatsen Gärdesgatan. Här finns fjädergunga, gungor, klätterställning, rutschkana och picknickbord.

Visa Gärdesgatans lekplats i kartan

Vid gästhamnens lekplats finns en gungställning, vippgunga och klätterställning. 

Lekplatsen i Järnvägsparken är Kristinehamns mest centrala lekplats, nära järnvägsstationen och biblioteket.

För de yngre barnen finns gungor, sandlådor och lektåg. För de äldre barnen finns klätterställning, kompisgunga och pingisbord. Det finns också flera picknickbord för den som vill ta en paus.

På kvällen är belysningen tänd i lekparken, så det går att leka även när det mörknar ute.

Visa Järnvägsparken i kartan

På lekplatsen vid Kvarndammen finns karusell, gungställning, vippgunga, volleybollplan, basketplan och pingisbord. 

Vid lekplatsen i Marieberg finns en sandfabrik, klätterställning, rutschkana, kompisgunga och linbana. 

I Mellankvarnsparkens lekplats finns fjädergungor, gungor, kompisgunga och rutschkana. Intill finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Mellankvarnsparkens lekplats i kartan

Vid lekplatsen som ligger vid Säbyallén finns klätterställningar, rutschkanor, gungor, fjädergunga och sandlåda. Det finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Nybbles lekplats i kartan

Vid rastplatsen utmed riksväg 26 i Nybble finns en lekplats med klätterställning, två gungor och en kompisgunga.

Visa Nybble rastplats lekplats i kartan

Vid lekplatsen Oxlyckan finns rutschkana, klätterställning, sandlåda, balansgång, gungor och en fjädergunga. Det finns även en bollplan med grus och asfaltsyta.

Visa Oxlyckans lekplats i kartan

Vid Sandfallets lekplats finns gungor, barngunga, klätterställning, rutschkana, lekhus, sandlåda med bord och fjädergunga.

Visa Sandfallets lekplats i kartan

Sannaparkens lekplats är gjord för att passa alla åldrar. Här finns klätterställning, gungor, sandlåda, fjädergunga, flera rutschbanor och picknickbord. Det finns även en grön krokodil för de små att klättra på.

Visa Sannaparkens lekplats i kartan

I Skogsparken finns en rutschkana, gunga, barngunga, fjädergunga och sandlåda med bord. Det finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Skogsparkens lekplats i kartan

Vid Vålösundsvägen med utsikt mot skärgården finns en lekplats med klätternät, linbana, vippgunga, snurrkoppar, karusell, sandlåda, gungor och picknickbord.

Visa Skärgårdsparkens lekplats i kartan

Vid Skäringsbols lekplats finns vippgunga, karusell, lekhus, gungställning och släntrutsch.

Visa Skäringsbols lekplats i kartan

I Spelmansparken finns ett lekhus med rutschkana.

Visa Spelmansparken i kartan

I området Stenfallet finns en lekpark med gunga, barngunga, sandlåda, fjädergunga, rutschkana, klätterställning och picknickbord. Där finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

Vid förskolan Dimman finns en lekpark med balansgång, klätterställning med klättervägg och snurrpinne. Där finns även en basketplan, en tennisbana med grus- och asfaltsyta och en bollplan som spolas på vintern.

Visa parken i kartan

I Tegnérparken på Södermalm finns en lekpark med gungor och sandlåda.

Visa Tegnérparken i kartan

Vid Kungsgårdsvägen i området Sanna finns en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

Lekparken ligger i området Jakobsberg och har rutschkana, barngunga, gungor, fjädergunga, sandlåda med bord och klätterställning med klättervägg.

Visa parken i kartan

Här finns en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

I Älvängsparken finns klätterställning, gungor, fjädergunga och sandlåda. Det finns även picknickbord och en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Älvängsparken i kartan

I lekparken finns picknickbord, lekbåt, fjädergunga, gungor och sandlåda med bord.

Visa parken i kartan

I Östermalmsparken finns gungor, gungbräda, fjädergungor, rutschkana, klätterställning och picknickbord. Det finns även en volleybollplan, en bollplan med gräsyta och en tennisbana med grus- och asfaltsyta.

Visa Östermalmsparken i kartan

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".