Till innehållet

Avfallsabonnemang

Avgiften för kommunalt avfall är tvådelad med en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift (tömningsavgift). Vi fakturerar sex gånger om året.

Grundavgiften är olika för villor, lägenhetshus, fritidshus och verksamheter. Tömningsavgiften kan du påverka genom att källsortera ditt kommunala avfall. Val av sopkärl grundar sig alltid på den mängd avfall hushållet har. Från den 1 januari 2024 kommer osorterat abonnemang inte längre vara valbart.  

Priser för olika typer av abonnemang

Abonnemangsexemplen utgår alltid från tömningsintervall varannan vecka. Flerfamiljsfastigheter och större verksamheter kan behöva tätare intervaller. I räkneverktyget kan du snabbt jämföra vad olika typer av abonnemang kostar. Kontakta renhållningen om du vill ha råd om vilket abonnemang som passar dig.
Länk till e-tjänsterna hittar du längre ner på sidan.

 

Vilket abonnemang passar dig?

Sorterat abonnemang innebär att du sorterar ut ditt matavfall. Då har du ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Det finns olika stora kärl för restavfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift. 

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1766 kronor per år
 • Flerfamiljshus med tre lägenheter och fler: 606 kronor per lägenhet och år
 • Företag och verksamheter: 796 kronor per år

 

Tömningsavgift

 • Ett 140-literskärl för restavfall och ett 140-liters kärl för utsorterat matavfall: 2050 kronor per år.
 • Ett 240-literskärl för restavfall och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall: 2856 kronor per år.                      
 • Ett 400-literskärl för restavfall och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall: 4145 kronor per år.

Har du bara lite avfall kan du beställa ett reducerat abonnemang. Det innebär att du har mindre volym i ditt sopkärl eller ändrad tömningsintervall. Abonnemanget kräver att du sorterar ut ditt matavfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1766 kronor per år
 • Företag och verksamheter: 796 kronor per år

 

Tömningsavgift

 • Ett 140-literskärl med volymreducering till 80 liter för utsorterat matavfall: 527 kronor per år
 • Ett 140-literskärl med volymreducering till 80 liter för restavfall: 645 kronor per år
 • Ett 140-literskärl för restavfall med tömning var fjärde vecka istället för varannan: 902 kronor per år

Från den 1 januari 2024 kommer osorterat abonnemang inte längre vara valbart.

Om du inte vill sortera ut ditt matavfall kan du välja ett osorterat abonnemang. Det innebär att du får blanda ditt matavfall med restavfall. Då har du ingen brun soptunna, utan slänger både restavfall och matavfall i den gröna. 

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1766 kronor per år
 • Flerfamiljshus med tre lägenheter och fler: 606 kronor per lägenhet och år
 • Företag och verksamheter: 796 kronor per år

 

Tömningsavgift

 • Två 140-literskärl för restavfall: 4630 per år
 • Ett 400-literskärl för restavfall: 6614 per år

Om du vill ta om hand matavfallet själv kan du välja ett abonnemang med hemkompost. I så fall måste du ansöka om det hos miljö- och byggnadsnämnden.

Ansök om hemkompostering

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.      

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1766 kronor per år

 

Tömningsavgift

 • Ett 140-literskärl för restavfall: 2061 kronor per år
 • Ett 240-literskärl för restavfall: 2866 kronor per år.
 • Ett 400-literskärl för restavfall: 4156 kronor per år.

Om du bor i fritidshus på sommaren har du ett fritidsabonnemang under säsongen. Du kan välja att sortera ut matavfall eller att lämna ditt hushållsavfall blandat. Abonnemanget innebär 10 tömningar från maj till september. 

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

Grundavgift för fritidshus är 855 kronor per säsong.

Tömningsavgift

 • Sorterat abonnemang består av ett 140-literskärl för restavfall och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall. Det kostar 789 kronor per säsong.
 • Osorterat abonnemang består av ett 140-literskärl för restavfall. Det kostar 890 kronor per säsong.

Har du inte egen soptunna vid din tomt, utan lämnar ditt avfall på en gemensam uppsamlingsplats, så har du ett gruppabonnemang. Flera boenden har till exempel gruppabonnemang med gemensamma uppsamlingsplatser för hushållsavfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

 • Villa (upp till två lägenheter): 1766 kronor per år
 • Fritidshus: 855 kronor per säsong

 

Tömningsavgift

 • Gruppabonnemang permanentboende: 1481 kronor per år
 • Gruppabonnemang permanentboende med återvinning: 1852 kronor per år
 • Gruppabonnemang fritidsboende: 347 kronor per säsong

Vill du dela sophämtning med en eller flera grannar går det bra. Hushållen betalar då hela grundavgiften per hushåll, men får dela på tömningskostnaden för sopkärlen. Hur stor den kostnaden är beror på vilket av abonnemangen ovan man väljer.

Under sommaren erbjuder vi extra avfallskärl för trädgårdsavfall. Då får du ett 370-literskärl som töms varannan vecka från maj till oktober. Det kostar 935 kronor för ett kärl per säsong. Behöver du två kärl kostar det andra kärlet 468 kr per säsong.

I kärlet kan du lägga:

 • Gräs
 • Löv
 • Kvistar
 • Fallfrukter
 • Växter 

Det är inte tillåtet att lägga jord, lera, sten och grus i kärlet eftersom det blir alldeles för tungt att hantera både för dig och hämtningspersonalen. Det körs i stället till Strandmossens återvinningscentral.  


En extra tömning av trädgårdsavfallstunnan kostar 117 kr per gång.

Tömningsdagar trädgårdsavfall

Bor du väster om centrum får du tömningar onsdagar, bor du öster om centrum får du tömning på torsdagar. Är du osäker vilken dag som gäller dig, kontakta oss!

Onsdagar 2023

17 maj
31 maj
14 juni
28 juni
12 juli
26 juli
9 augusti
23 augusti
6 september
20 september
4 oktober
18 oktober

Torsdagar 2023

11 maj
25 maj
8 juni
22 juni
6 juli
20 juli
3 augusti
17 augusti
31 augusti
14 september
28 september
12 oktober

Ansöka om start eller byte av abonnemang

Har du ett nybyggt hus eller vill du byta ditt sopabonnemang? Då kan du använd vår e-tjänst. Här kan du också ansöka digitalt om att dela abonnemang med en eller två grannar.

Ansökan om start eller byte av avfallsabonnemang 

Dispenser                                                    

Undantag och uppehåll i sophämtningen kräver beslut från tekniska nämnden. Du behöver skicka in ansökan i god tid före den ska börja gälla.    

Förlängt tömningsintervall

Om du sortera ut ditt matavfall eller komposterar matavfallet kan du söka förlängt hämtintervall till månadstömning.

Hemkompost och minimihämtning      

Vill du kompostera ditt matavfall behövs ett godkännande från miljö- och byggnadsnämnden.

Ansök om hemkompostering och ändrat hämtningsintervall

Uppehåll i sophämtning och slamtömning                     

Ska ditt permanentboende stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen. Fritidshus som inte används under tolv månader kan få uppehåll i soptömning. Du kan också söka uppehåll i slamtömning om ingen bor i hushållet under tolv månader eller mer. Ansökan är avgiftsbelagd.

Kontaktuppgifter

Renhållningsavdelningen
renhallning@kristinehamn.se

0550-880 00

Fakturafrågor? Kontakta
ekonomiavdelningen@kristinehamn.se

0550-88043

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".