Till innehållet

Avfallsabonnemang

Avgiften för kommunalt avfall är tvådelad med en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift (tömningsavgift). Vi fakturerar månadsvis.

Grundavgiften är olika för villor, lägenhetshus, fritidshus och verksamheter. Tömningsavgiften kan du påverka genom att källsortera ditt kommunala avfall. Val av sopkärl grundar sig alltid på den mängd avfall hushållet har.  

Priser för olika typer av abonnemang 

Abonnemangsexemplen utgår alltid från tömningsintervall varannan vecka. Flerfamiljsfastigheter och större verksamheter kan behöva tätare intervaller. I räkneverktyget kan du snabbt jämföra vad olika typer av abonnemang kostar. Kontakta renhållningen om du vill ha råd om vilket abonnemang som passar dig. Länk till e-tjänsterna hittar du längre ner på sidan.

Vilket abonnemang passar dig?

Sorterat abonnemang innebär att du sorterar ut ditt matavfall. Då har du ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Det finns olika stora kärl för både restavfall och matavfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift. 

Grundavgift

 • En- och tvåbostadshus: 1872 kronor per år
 • Lägenhet i flerfamiljshus: 692 kronor per lägenhet och år
 • Företag och verksamheter: 844 kronor per år
 • Attefallshus: 374 kronor per år

Tömningsavgift

 • Ett 140-literskärl för restavfall och ett 140-liters kärl för utsorterat matavfall: 2173 kronor per år.
 • Ett 240-literskärl för restavfall och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall: 3027 kronor per år.  
 • Ett 400-literskärl för restavfall och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall: 4393 kronor per år.

Har du bara lite avfall kan du beställa ett reducerat abonnemang. Det innebär att du har mindre volym i ditt sopkärl eller ändrad tömningsintervall. Abonnemanget kräver att du sorterar ut ditt matavfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

 • En- och tvåbostadshus: 1872 kronor per år
 • Företag och verksamheter: 844 kronor per år

Tömningsavgift

 • Ett 80-literskärl för restavfall och ett 80-literskärl för utsorterat matavfall: 1241 kronor per år
 • Ett 140-literskärl för restavfall med tömning var fjärde vecka istället för varannan: 956 kronor per år (utsorterat matavfall hämtas alltid varannan vecka).

Om du vill ta om hand matavfallet själv kan du välja ett abonnemang med hemkompost. I så fall måste du ansöka om det hos miljö- och byggnadsnämnden.

Ansök om hemkompostering

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.      

Grundavgift

 • En- och tvåbostadshus: 1872 kronor per år

Tömningsavgift

 • Ett 80-literskärl för restavfall: 1660 kronor per år
 • Ett 140-literskärl för restavfall: 2173 kronor per år
 • Ett 240-literskärl för restavfall: 3027 kronor per år
 • Ett 400-literskärl för restavfall: 4393 kronor per år

Om du bor i fritidshus på sommaren har du ett fritidsabonnemang under säsongen. Abonnemanget innebär 10 tömningar från maj till september. 

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

Grundavgift för fritidshus är 906 kronor per säsong.

Tömningsavgift

 • Ett 80-literkärl för restavfall och ett 80-literskärl för utsorterat matavfall: 478 kronor per säsong
 • Ett 140-literskärl för restavfall och ett 140-literskärl för utsorterat matavfall: 836 kronor per säsong.

Tömingsavgift med hemkompost

Om du vill ta om hand matavfallet själv kan du välja ett abonnemang med hemkompost. I så fall måste du ansöka om det hos miljö- och byggnadsnämnden. Ansök om hemkompostering

 • Ett 80-literskärl för restavfall: 639 kronor per säsong
 • Ett 140-literskärl för restavfall: 836 kronor per säsong

Har du inte egen soptunna vid din tomt, utan lämnar ditt avfall på en gemensam uppsamlingsplats, så har du ett gruppabonnemang. Flera boenden har till exempel gruppabonnemang med gemensamma uppsamlingsplatser för hushållsavfall.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Grundavgift

 • En- och tvåbostadshus: 1872 kronor per år
 • Fritidshus: 906 kronor per säsong

Tömningsavgift

 • Gruppabonnemang permanentboende med återvinning: 1738 kronor per år
 • Gruppabonnemang fritidsboende: 669 kronor per säsong

Vill du dela sophämtning med en eller flera grannar går det bra. Hushållen betalar då hela grundavgiften per hushåll, men får dela på tömningskostnaden för sopkärlen. Hur stor den kostnaden är beror på vilket av abonnemangen ovan man väljer.

Under sommaren erbjuder vi extra avfallskärl för trädgårdsavfall. Då får du ett 370-literskärl som töms varannan vecka från maj till oktober. Det kostar 988 kronor för ett kärl per säsong.

I kärlet kan du lägga:

 • Gräs
 • Löv
 • Kvistar
 • Fallfrukter
 • Växter 

Det är inte tillåtet att lägga jord, lera, sten och grus i kärlet eftersom det blir alldeles för tungt att hantera både för dig och hämtningspersonalen. Det körs i stället till Strandmossens återvinningscentral. En extra tömning av trädgårdsavfallstunnan kostar 120 kr per gång.

Tömningsdagar trädgårdsavfall

Uppdateras snart. 

Ansöka om start eller byte av abonnemang

Har du ett nybyggt hus eller vill du byta ditt sopabonnemang? Då kan du använd vår e-tjänst. Här kan du också ansöka digitalt om att dela abonnemang med en eller två grannar.

Ansökan om start eller byte av avfallsabonnemang 

Dispenser                                                    

Undantag och uppehåll i sophämtningen kräver beslut från tekniska nämnden. Du behöver skicka in ansökan i god tid före den ska börja gälla.    

Förlängt tömningsintervall

Om du sortera ut ditt matavfall eller komposterar matavfallet kan du söka förlängt hämtintervall till månadstömning.

Hemkompost och minimihämtning      

Vill du kompostera ditt matavfall behövs ett godkännande från miljö- och byggnadsnämnden.

Ansök om hemkompostering och ändrat hämtningsintervall

Uppehåll i sophämtning och slamtömning                     

Ska ditt permanentboende stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen. Fritidshus som inte används under tolv månader kan få uppehåll i soptömning. Du kan också söka uppehåll i slamtömning om ingen bor i hushållet under tolv månader eller mer. Ansökan är avgiftsbelagd.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Fakturafrågor? Kontakta
ekonomiavdelningen@kristinehamn.se

0550-88043

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".