Till innehållet

Grönt kort

Grönt kort innebär att du som privatperson kan besöka återvinningscentralen utanför bemannade öppettider. För att få det gröna kortet krävs det att du har ett körkort och går en digital utbildning som tar ungefär en timme. Grönt kort finns från den 20 november 2023 på Björneborgs återvinningscentral och innebär att du som är folkbokförd i Björneborg, efter genomförd utbildning, kan besöka återvinningsstationen alla vardagar mellan klockan 14.00-19.00.

Om du har frågor som rör grönt kort är du välkommen att kontakta kommunens växel på telefonnummer 0550-88 000 eller mejla till vattenavfall@kristinehamn.se.

Klicka här för att genomföra utbildningen!

Frågor och svar

1. Öppna grinden genom att läsa av ditt körkort i kortläsaren.

2. Vid inpassering stanna innanför grinden tills den stängts, innan du kör vidare. Detta för att förhindra att någon annan smiter in på din inloggning.

3. Sortera och lämna ditt avfall i rätt container. Det är viktigt att avfallet är välsorterat för att kunna tas omhand i nästa steg i återvinningen.

4. Utpassage: Tryck på knappen till höger om grinden för att passera ut. Stanna utanför grinden tills den stängts innan du kör vidare, för att förhindra att någon smiter in.

  • När du drar körkortet registreras besöket i en databas. Du är välkommen hur många gånger som helst och registreringen behövs för att systemet ska fungera och för att vi ska få statistik och kunna återkoppla.

  • Grinden stannar om något kommer i vägen. Det finns dessutom ett nödstopp, den röda knappen vid grinden.

  • Belysningen tänds när grinden öppnas och släcks automatisk när du lämnat anläggningen.

  • Det finns kameror som används för att övervaka när det är dags att tömma containrarna och när det behöver snöröjas. Kamerorna ger också en möjlighet att återkoppla felsorteringar. Tyvärr kan det ju hända att saker hamnar i fel container. Detta kan förstöra hos dem som tar emot avfallet i nästa steg.
  • Sortera noggrant. Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen. En tumregel vid sortering av föremål som består av olika material är att låta den största andelen avgöra var avfallet ska läggas.
  • Följ instruktionerna som finns på skyltarna på återvinningscentralen.
  • Håll uppsikt över barn som följer med till återvinningscentralen.
  • Det är förbjudet att ta med något från platsen.
  • Om du råkar skräpa ned, vänligen städa efter dig.

Brandsläckare, första förband och material för omhändertagande av spill finns på platsen. Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112.

Vid ett eventuellt strömavbrott går det att lämna anläggningen via gånggrinden.
För att få ut bilen ringer du Strandmossen 0550-83988.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".