Till innehållet

Om du råkat ut för en skada

Om du drabbas av en skada eller händelse som du anser att kommunen är ansvarig för kan du kräva ersättning. Kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som orsakat skadan, och om du har rätt till ersättning.

För att du ska kunna ansöka om ersättning måste Kristinehamns kommun antingen:

  • vara fastighetsägare där skadan inträffat
  • vara ansvarig väghållare där skadan inträffat
  • vara ansvarig för verksamheten där skadan inträffat

Du bör dock alltid i första hand använda dina egna försäkringar som fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring, innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli ersättningsskyldig. Det inträffade kan exempelvis anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.

Anmäl ersättning vid skada

Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen om skadan.

Vad händer sen?

När anmälan kommer in skickar kommunen in ersättningsanspråket till kommunens försäkringsbolag, därefter genomförs en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffande. När utredningen är klar får du besked av kommunens försäkringsbolag om Kristinehamns kommun är skadeståndsskyldig eller inte för det inträffade.

 

Kontaktuppgifter

Kristinehamns kommun - växel
receptionuroxen@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".