Till innehållet

Introduktionsprogrammen

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram (IM).

Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.

För att få ytterligare information om vilket introduktionsprogram som passar dig bäst, prata med din studie- och yrkesvägledare på grundskolan eller gymnasiet.

Programblad - Introduktionsprogram

Gymnasieskolan i Kristinehamn erbjuder fyra individuella program:

Programinriktat val 

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.  Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt program.

Behörighetskrav till Programinriktat val:

- Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + fyra ämnen.

eller

- Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + tre ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på programinriktat val eller på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket. Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och kan också innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

 

Introduktionsprogrammen

Hör några av våra lärare berätta om programmen och hur de arbetar.

Kontaktuppgifter

Expedition Gamla Kyrkogatan 2

0550-883 78

Expedition Brogymnasiet

0550-874 16, 0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".