Till innehållet

Solel

Solceller omvandlar solenergi till el, till skillnad från solfångare som gör om solenergin till värme. Solceller fungerar i princip överallt. Är du intresserad av att producera din egen förnybara el med solenergi? Kontakta klimat- och energirådgivarna för konsultation. 

Priset på solceller är i nuläget ca 15 000−20 000 kronor per kilowatt (kW). Det beror väldigt mycket på hur stor anläggningen är, men desto större anläggning du skaffar desto lägre pris. 

I huvudsak består intäkterna från egenproducerad solel av två delar: 

  • Egenanvänd el: ersätter el som du annars köper från elnätet. Värdet är den rörliga delen av ditt elpris.
  • Överskottsel: el som du själv inte använder som matas in i elnätet.

Att tänka på när du vill skaffa solcellanläggning 

  • Innan du påbörjar en installation av solceller behöver du behöver kolla med byggnadsinspektörerna på kommunen. Det krävs ofta bygglov eftersom det förändrar husets eller områdets karaktär, men en bedömning görs från fall till fall.
  • Du behöver också ett tillstånd för anslutning till elnätet. Innan installationen utförs ska en föranmälan göras till nätbolaget, och när installationen är slutförd ska en färdiganmälan göras.
  • Den elektriska installationen måste utföras av en behörig elektriker (resterande delar av installationsarbetet kan du utföra själv, eller anlita en hantverkare/installatör).
  • Nätbolaget måste enligt lagen acceptera anslutning om inte särskilda skäl föreligger. Nätbolaget är också skyldigt att installera en mätare med tillhörande insamlingsutrustning i elproducentens inmatningspunkt.
  • När du vet dina förutsättningar och ungefär vilken storlek på solcellsanläggning du vill ha kan du begära in offerter från leverantörer. Genom att begära offert från ett par leverantörer kan du jämföra pris och villkor. Leverantörer som verkar i ditt område kan du hitta exempelvis genom branschföreningen Svensk Solenergi.

Läs mer information om solceller på Energimyndighetens hemsida.

Kontaktuppgifter

Hanan Othman - energi- och klimatrådgivare
hanan.othman@storfors.se

0550-651 74

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".