Till innehållet

Skolnämnden

Skolnämnden i Kristinehamn har det politiska ansvaret för barn och ungdomar. Skolnämndens ansvarsområde gäller: 

 • förskoleverksamhet (förskolor, både kommunala och enskilda) och skolbarnsomsorg (fritids)

 • förskoleklass, fritidshem, grundskola, fritidsgårdar, anpassad grundskola och kulturskola

 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Nämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, nio ledamöter och sju ersättare. Ordförande Ulf Engström leder arbetet i nämnden som sammanträder en gång i månaden.

Tider och representanter

Skolnämnden sammanträder följande dagar under 2024:

Starttid klockan 13.15

 • 2024-01-11
 • 2024-02-15
 • 2024-03-21
 • 2024-04-24
 • 2024-06-05
 • 2024-09-12
 • 2024-10-10
 • 2024-11-21

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen arbetar med barn från 1 år i förskolan ända upp till vuxna studenter. Vi följer kunskapsutvecklingen från de tidigaste åren i förskolan till dess att eleverna lämnar gymnasieskolan.

Vi arbetar för att ta tillvara barnens/elevernas kreativitet och nyfikenhet, och ger trygghet genom att stärka deras självtillit.

Förvaltningschef

Förvaltningschef på skolförvaltningen är Jonas Bergman Wallin.  

 

Nämndens/förvaltningens officiella e-postadress

skolnamnden@kristinehamn.se

Kontaktuppgifter

Rose-Marie Jern - nämndsekreterare

0550-882 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".