Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Skolnämnden

Skolnämnden i Kristinehamn har det politiska ansvaret för barn och ungdomar, samt det offentliga skolväsendet för vuxna. Skolnämndens ansvarsområde gäller:

 • förskoleverksamhet (förskolor, både kommunala och enskilda), pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och skolbarnsomsorg (fritids)

 • förskoleklass, fritidshem, grundskola, fritidsgårdar, fritidsklubbar, särskola och musikskola

 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

 • de vuxnas lärarande (vuxenutbildning)

Skolnämnden sammanträder följande dagar under 2018:

 • 14 februari
 • 21 mars
 • 16 maj
 • 7 juni
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Tiden är klockan 8.30 om inte annat anges.

Olika politiker ansvarar för olika saker inom skolverksamheten. Om du som vårdnadshavare, eller medborgare, vill ha direktkontakt med en politiker i ett ärende som gäller skolan så kan du höra av dig till följande:

 

Förskolan och familjedaghem

Bo Olson (L)

Brita Ahlenius (MP)

Jane Larsson (C)

Lars Östh (V)

Johannes Fransson (S)

Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Sonja Höglund (M)

Göran Larsson (C)

Ulf Granhagen (S)

Erik Pollack (KD)

Ingalill Röhr (S)

Sandra Böhm (MP)

Gymnasium och vuxenutbildning

Stellan Jansson (M)

Samuel Carlén (S)

Magnus Wallengren (V)

Ulf Granhagen (S)

 

Musikskolan, öppna förskolan och fritidsgårdar

Bisera Bucuk (S)

Eric Hesselius (L)

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen arbetar med barn från 1 år i förskolan eller den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdare) ända upp till vuxna studenter. Vi följer kunskapsutvecklingen från de tidigaste åren i förskolan till dess att eleverna lämnar gymnasieskolan eller fortsätter på Komvux.

Vi arbetar för att ta tillvara barnens/elevernas kreativitet och nyfikenhet, och ger trygghet genom att stärka deras självtillit.

Förvaltningschef

Förvaltningschef på skolförvaltningen är Fredric Norlin.  

Kontaktuppgifter

Daana Kaipainen - nämndsekreterare
daana.kaipainen@kristinehamn.se

0550-882 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".