Till innehållet

Skolnämnden

Skolnämnden i Kristinehamn har det politiska ansvaret för barn och ungdomar, samt det offentliga skolväsendet för vuxna. Skolnämndens ansvarsområde gäller: 

 • förskoleverksamhet (förskolor, både kommunala och enskilda) och skolbarnsomsorg (fritids)

 • förskoleklass, fritidshem, grundskola, fritidsgårdar, särskola och musikskola

 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Tider och representanter

Skolnämnden sammanträder följande dagar under 2022:

 • 16 februari
 • 21 mars
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Tiden skickas ut med kallelsen.

 

Olika politiker ansvarar för olika saker inom skolverksamheten. Om du som vårdnadshavare, eller medborgare, vill ha direktkontakt med en politiker i ett ärende som gäller skolan så kan du höra av dig till följande: 

Förskolan (kommunala och fristående) och dagbarnvårdare

Aina Abrahamsson (KD)
Inga-Lill Röhr (S)
Bisera Bucuk (S)
Jan-Björn Jenssen (KD)
Tommy Gustavsson (L)
Magnus Helm Hesselius (L)

Förskoleklass, grundskola och fritidshem (C)

Johanna Gustavsson (C)  
Ulf Engström (S)
Antonietta Hansen Einevik (V)
Paul Brännlund (SD) 
Kjell Jansson (SD)

Gymnasieskola

Johannes Fransson (S)
Leif Andersson (M)
Tommy Alstad (M)
Göran Larsson (C)
Paul Brännlund (SD)

Musikskolan, frivilliga verksamheter

Ann-Katrin Andrews-Johansson (MP)
Bisera Bucuk (S)
Inga-Lill Röhr (S)

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen arbetar med barn från 1 år i förskolan ända upp till vuxna studenter. Vi följer kunskapsutvecklingen från de tidigaste åren i förskolan till dess att eleverna lämnar gymnasieskolan.

Vi arbetar för att ta tillvara barnens/elevernas kreativitet och nyfikenhet, och ger trygghet genom att stärka deras självtillit.

Förvaltningschef

Förvaltningschef på skolförvaltningen är Jonas Bergman Wallin.  

 

Nämndens/förvaltningens officiella e-postadress

skolnamnden@kristinehamn.se

Kontaktuppgifter

Rose-Marie Jern - nämndsekreterare
rose-marie.jarn@kristinehamn.se

0550-882 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".