Till innehållet

Överförmyndarnämnden (gemensam)

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner har tillsammans Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt. Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Tider och representanter

Överförmyndarnämnden sammanträder följande måndagar under 2024. Tiden är klockan 14. 

  • 22 januari
  • 19 februari
  • 25 mars
  • 29 april
  • 20 maj
  • 17 juni
  • 9 september
  • 21 oktober
  • 11 november
  • 16 december

Ledamöter

Inga-Lill Röhr (S), Kristinehamn, ordförande

Linda Brunzell (M), Karlskoga, vice ordförande

Inger Nordström (V), Storfors

Eva Närvä Eickenrodt (M), Filipstad

Ingegerd Nordkvist (M), Degerfors

Ersättare

Aina Abrahamsson (KD), Kristinehamn

Britt-Marie Karlsson (S), Karlskoga

Sandra Westling (M), Storfors

Sune Frisk (S), Filipstad

Marianne Högberg (S), Degerfors

Kontaktuppgifter

Åsa Bäckman - nämndsekreterare
ofn@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".