Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Överförmyndarnämnden (gemensam)

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner har tillsammans Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt. Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Överförmyndarnämnden sammanträder följande dagar under 2018. Tiden är klockan 14. 

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ledamöter

Inga-Lill Röhr (S), Kristinehamn, ordförande 

Britt-Marie Karlsson (S), Karlskoga, vice ordförande

Bo Forsberg (S), Filipstad

Ingrid Resare (S), Storfors

Mauri Sukuvaara (V), Degerfors

Ersättare

Björn Kihl (M), Filipstad

Andris Widuss (M), Storfors

Lars-Gunnar Hedenquist (FP), Degerfors

Diana Nilsson (C), Kristinehamn

Barbro Davidsson (M), Karlskoga

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".