Till innehållet

Yrkeshögskola

Utbildning till vårdadministratör/medicinsk sekreterare

Utbildningen till vårdadministratör ger dig möjligheter att ha en betydelsefull roll inom hälso- och sjukvården i hela Sverige utan att ha den direkt vårdande delen. Utbildningen är kostnadsfri.

Vad gör en vårdadministratör?

Som vårdadministratör utgör du ett administrativt stöd i verksamheten och arbetsuppgifterna är många och varierande. Medicinsk dokumentation med journalskrivning är en viktig del av dina arbetsuppgifter, vilka ser lite olika ut beroende på var du arbetar. I vissa verksamheter ingår receptionsarbete där du möter och tar emot patienter och närstående.

Ansökan

Ingen ansökan är öppen. 

Olika titlar

Yrket har olika titlar beroende på vilken sjukvårdsregion du tillhör. I Region Värmland kallas yrket vårdadministratör medan det i Region Örebro län kallas medicinsk vårdadministratör. Efter genomförd utbildning och examensbevis kan du söka tjänster som vårdadministratör, medicinsk sekreterare, medicinsk vårdadministratör och läkarsekreterare.

Var jobbar du som vårdadministratör?

Efter avslutad utbildning och examen har du möjlighet att söka tjänster på sjukhus, vårdcentraler/hälsocentraler, hos privata vårdgivare och inom företagshälsovård runt omkring i Sverige. Det finns även vårdadministrativ personal inom forskning och på läkemedelsföretag.

Möjlighet till jobb

Idag finns en hög medelålder hos verksamma inom yrket vilket gör att behovet av arbetskraft bedöms som fortsatt stort i framtiden. Närmare hundra procent av de som genomfört utbildningen har under de senaste åren haft arbete vid uppföljning efter sex månader.

Utbildningens längd

Vårdadministratör/medicinsk sekreterare är en yrkeshögskoleutbildning på 400 yrkeshögskolepoäng som du läser på heltid under två år. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 Yh-poäng.

Om utbildningen

Innehållet i utbildningen har arbetats fram av en ledningsgrupp som består av representanter för hälso- och sjukvården inom Region Värmland och Region Örebro län. Utbildningen syftar till att ge dig specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att passa den verksamhet som kan komma att bli din arbetsplats efter avslutad utbildning.

Under utbildningen får du teoretiska kunskaper med hjälp av engagerade och kompetenta lärare och du kommer att arbeta med uppgifter på egen hand och i grupp. Uppgifterna genomförs oftast i skolan, men även hemuppgifter förekommer. Vi tränar journaldokumentation i en övningsmodul i det journalsystem som används inom Region Värmland. Under utbildningen kommer du, förutom att träffa ordinarie lärare, även att träffa föreläsare från olika verksamheter och göra en del studiebesök.

Lärande i arbete (LIA)

Studierna i skolan varvas med lärande i arbete (LIA) vilket innebär att du får tillämpa dina teoretiska kunskaper under handledning på vårdcentraler och på sjukhus. Det är en LIA-period varje termin och den första perioden, som startar i slutet av oktober, är uppdelad på två veckors LIA, två veckor i skolan och därefter två veckors LIA. Termin 2 och 3 består av fem veckors LIA vardera och sista terminen är du ute på LIA under sex veckor. Under samtliga LIA-perioder har du särskilt utsedda handledare som stöd. Skolan ansvarar för att samtliga studerande får en LIA-plats men det kan innebära att du under dessa veckor får en något längre resväg än till skolan.

Examensarbete

Sista terminen genomförs ett examensarbete där du får lära dig utredningsmetodik. I denna kurs får du möjlighet att göra en djupdykning i något ämne som du tycker är särskilt intressant och som är relaterat till yrket.

Var bedrivs utbildningen?

Vi kommer inför hösten 2023 flytta till nyrenoverade och fräscha lokaler centralt i Kristinehamn. Adressen är Tegelslagargatan 2 (mitt emot kyrkans parkering).

Behörighetskrav

• Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt särskild behörighet i: 

•  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 alternativt Svenska B eller Svenska som andra språk B.
•  Engelska 6 alternativt  Engelska B

Utdrag ur belastningsregistret

För att kunna genomföra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till arbetsgivaren. Utdraget begär du från www.polisen.se

Hjälpmedel

Under utbildningen har du tillgång till en bärbar dator med de programvaror som behövs under utbildningen. Den bärbara datorn disponerar du under hela utbildningen. 

CSN

Du har rätt att söka studiemedel från CSN.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar registreras och behandlas för att underlätta administration, för handläggning och för statistiska ändamål.

Mer information om hur skolan hanterar personuppgifter hittar du på vår webbplats.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Vill du veta mer? Läs och lyssna på elevernas bloggar och poddar

Besök gärna vår studerandeblogg för att ta del av vad som händer på utbildningen. Gå vidare till yrkeshögskolans elevblogg 

Våra elever producerar också poddar med olika teman. Här lyssnar du på yrkeshögskolans elevpodd.

Examensarbeten och annat material

Här hittar du några av våra elevers examensarbeten.

Här kan du se resultatet av när våra elever jobbar med ett webbutvecklingsverktyg.

Litteraturlista

Litteraturlista termin 1-2

Delkurs: Anatomi och sjukdomslära

Kursmaterial lånas via skolan

 

Delkurs: Arbetspsykologi och arbetsliv

Titel: Arbetsgruppens psykologi

Författare: Barbro Lennéer-Axelsson/Ingela Thylefors

Förlag: Natur Kultur Akademisk, ISBN 978-91-27-82217-7

 

Delkurs: Diagnosklassificering, obs. enbart kort introduktion termin 1, kursen startar termin 2

Titel: ICD10-SE: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, systematisk förteckning, svensk version 2023. Boken består av tre delar.

Del 1/3 Artikelnummer: 2023-1-8317 Publicerad: 2023-01-16

Del 2/3 Artikelnummer: 2023-1-8318 Publicerad: 2023-01-16

Del 3/3 Artikelnummer: 2023-1-8319 Publicerad: 2023-01-16

Böckerna säljs via www.socialstyrelsen.se Obs! Lägre frakt om man beställer tillsammans

 

Delkurs: Informationsteknik

Titel: Programhantering teori och uppgifter – Office 365

Kompendier, säljs via utbildningen

 

Delkurs: Medicinsk terminologi

Titel: Medicinsk terminologi

Författare: Bengt Lindskog/Jörgen Malmquist, upplaga 5, 6 eller 7

Förlag: Studentlitteratur, ISBN: 9789144122793 (7:e upplagan)

 

Titel: Terminologi för vårdutbildningar

Författare: Elisabeth Legl

Förlag: Studentlitteratur, ISBN: 9789144152073, utgivningsår 2022 (upplaga 1)

 

Delkurs: Patientrelaterad administration och dokumentation

Titel: Hälso- och sjukvårdsrätt

Författare: Lena Rönnberg

Förlag: Studentlitteratur, ISBN 9789144134185 (upplaga 5)

 

Titel: Svenska skrivregler

Redaktör: Ola Karlsson, utgivningsår 2017 (fjärde upplagan)

Förlag: Liber, ISBN 978-91-47-11149-7

 

Litteraturlista termin 3-4

Delkurs: Ekonomisk planering och budget

Kursmaterial erhålls via utbildningen

 

Delkurs: Examensarbete och utredningsmetodik

Titel: Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning

Författare: Runa Patel/Bo Davidsson

Förlag: Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-12605-0 (upplaga 5:1)

 

Delkurs: Medicinsk engelska

Titel: Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal

Författare: Elisabeth Legl

Förlag: Studentlitteratur, ISBN 9789144127606 (Obs! fjärde upplagan)

 

Frivillig referenslitteratur – fördjupningslitteratur

Titel: Medicinens språk

Författare: Magnus Fogelberg/Göran Peterson

 

Titel: Medicinsk minordbok

Författare: Bengt Lindskog

Kontaktuppgifter

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Louise Svenrup - biträdande rektor
louise.svenrup@kristinehamn.se

0550-883 27

Viveca Eriksson - skoladministratör
viveca.eriksson@kristinehamn.se

0550-883 78

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Moa Sundin - utbildningsledare
moa.sundin@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".