Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Yrkeshögskola

Om du läser på yrkeshögskolan blir du utbildad vårdadministratör. Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta inom framför allt sjukvården, nära patienterna men utan att ha den direkt vårdande delen. Utbildningen omfattar 400 yrkeshögskolepoäng och pågår under fyra terminer. Studierna sker vid Vasallen, Kasernvägen 11.

Utbildningen varvar individuella uppgifter, diskussionsämnen, inlämningsuppgifter, studiebesök och grupparbeten. Du får träna på journalskrivning i en övningsmodul i det journalsystem som används inom Landstinget i Värmland.
För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i:

  • Svenska B eller Svenska som andra språk B alternativt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska B alternativt Engelska 6.

Studierna i skolan varvas med lärande i arbete (LIA), vilket innebär att du får tillämpa dina teoretiska kunskaper i ”riktigt” arbete. Det är en LIA-period varje termin. Under LIA-perioderna har du särskilt utsedda handledare som stöd. För att få ha LIA-period måste du lämna ett utdrag från belastningsregistret i ett oöppnat kuvert till kursledaren.

Sista terminen görs ett examensarbete där du får djupdyka i något ämne du tycker är intressant och som är relaterat till yrket.
Efter utbildningen du kunna utföra följande arbetsuppgifter

  • Patientrelaterad dokumentation
  • Arkivering
  • Informationshantering och dokumentflöden
  • Diagnosklassificering
  • Patientbemötande + registrering och redovisning
  • Ekonomisk planering, budget och statistik
  • Övrig medicinsk administration
  • Drifts- och systemansvar inom patientadministrativa system.

Ansökan

Ansökan öppnar i mitten av mars och ska vara inskickad senast den 2 maj för start höstterminen 2019. 

Kurs

Antal poäng

Anatomi och sjukdomslära 30
Arbetspsykologi - arbetsliv 25
IT 35
Diagnosklassificering 30
Ekonomisk planering, uppföljning inkl statstik 20
Medicinsk engelska 20
Patientrelaterad administration och dokumentation 75
Medicinsk terminologi 30
Examensarbete med utredningsmetodik 35

LIA - lärande i arbete*

100
Summa 400
   
   

* LIA-poängen är fördelade på fyra terminer

Litteratur

Litteraturlista för yrkeshögskolan

Vill du veta mer?

Besök gärna vår elevblogg för att läsa mer om vad som händer på utbildningen. 

Gå vidare till yrkeshögskolans elevblogg 

Kontaktuppgifter

Göran Andersson - studie- och yrkesvägledare
goran.andersson@kristinehamn.se

0550-874 08

Lars Tanner - rektor
lars.tanner@kristinehamn.se

0550-883 27

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".