Till innehållet

Skolkurator

Vänd dig till skolkuratorn om du behöver prata med någon om hur du har det och hur du mår. Om du inte trivs i skolan eller är utsatt för kränkningar och mobbning kan du också vända dig till skolans kurator.

Varje skola har en plan mot kränkande behandling där det beskrivs hur man arbetar för att förhindra mobbning och alla former av diskriminering. Skolkuratorn har ett uppdrag att ge handledning och konsultation till skolans övriga personal. Kuratorerna bidrar också med kunskaper om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Kontaktuppgifter

Carina Runemård - skolkurator Brogårdsgymnasiet
carina.runemard@kristinehamn.se

0550-874 07

Rebecca Hansen - skolkurator Presterudsgymnasiet
rebecca.hansen@kristinehamn.se

0550-881 98

Åsa Eriksson - skolkurator Södermalmsskolan
asa.eriksson@kristinehamn.se

0550-882 93

Linnéa Nilsson - skolkurator Södermalmsskolan
linnea.nilsson2@kristinehamn.se

0550-874 53

Therese Nordholm - skolkurator Djurgårdsskolan
therese.nordholm@kristinehamn.se

0550-883 31

Regina Rosengren - skolkurator Djurgårdsskolan
regina.rosengren@kristinehamn.se

0550-874 18

Alexandra Bratten - skolkurator Stenstalidskolan
alexandra.bratten@kristinehamn.se

0550-883 06

Therese Jonsson - skolkurator Stenstalidskolan
therese.jonsson1@kristinehamn.se

0550-882 34

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".