Till innehållet

Skolkurator

Vänd dig till skolkuratorn om du behöver prata med någon om hur du har det och hur du mår. Om du inte trivs i skolan eller är utsatt för kränkningar och mobbning kan du också vända dig till skolans kurator.

Varje skola har en plan mot kränkande behandling där det beskrivs hur man arbetar för att förhindra mobbning och alla former av diskriminering. Skolkuratorn har ett uppdrag att ge handledning och konsultation till skolans övriga personal. Kuratorerna bidrar också med kunskaper om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Kontaktuppgifter

Carina Runemård - skolkurator Brogymnasiet
carina.runemard@kristinehamn.se

0550-874 07

Therese Nordholm - skolkurator Brogymnasiet
therese.nordholm@kristinehamn.se

0550-883 31

Åsa Eriksson - skolkurator Södermalmsskolan
asa.eriksson@kristinehamn.se

0550-882 93

Johanna Pettersson Östlund - skolkurator Södermalmsskolan
johanna.petterssonostlund@kristinehamn.se

0550-874 53

Emma Andersson - skolkurator Djurgårdsskolan 7-9, Björneborg och Grunnebacka

Regina Rosengren - skolkurator Djurgårdsskolan
regina.rosengren@kristinehamn.se

0550-874 18

Maria Zetterström - skolkurator Stenstalidskolan
maria.zetterstrom@kristinehamn.se

0550-883 06

Warveen Zakholy - skolkurator Stenstalidskolan, Strandskolan och Ölme skola.
warveen.zakholy@kristinehamn.se

0550-882 34

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".