Till innehållet

Rådgivning och stöd

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan ansöka om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Landstinget i Värmland ansvarar för denna insats.

Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till den sjukvård, habilitering och rehabilitering. Det kan till exempel handla om:

  • individuellt utformat expertstöd och kartläggning av behov
  • att få expertkunnande förmedlat till viktiga personer, till exempel personliga assistenter, skolpersonal, förskolepersonal, personal inom boende och daglig verksamhet
  • stöd till anhöriga och närstående.


Råd och stöd ges av personal med särskild kunskap utifrån psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska aspekter av funktionsnedsättningen. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped eller annan yrkesperson.

Vill du ansöka om råd och stöd?

För mer information om hur du går tillväga för att ansöka om insatsen går det bra att kontakta landstingets LSS-handläggare. Du når de på telefonnummer 054-61 43 86 eller via mejl till LSS@liv.se.
Dessa kontaktuppgifter gäller både vuxna och barn.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".