Till innehållet

Lediga villatomter

Skärgård, natur och miljö är våra ledord när vi formar nya bostadsområden. I Kristinehamn finns natur och vatten nära i din vardag. Det finns även mycket gång- och cykelvägar som tryggt tar dig till jobbet, affären eller skolan. 

Kristinehamnskartan visar var i vår kommun det finns tomter till salu, vilka som är reserverad och vilka som är sålda. Se alla lediga tomter i vår digitala karta

Är du intresserad av att köpa en tomt? Lämna in en intresseanmälan.

 

För dig som är intresserad av att köpa en tomt

När du vill köpa en tomt så tar planeringsavdelningen fram ett köpeavtal och köpebrev.

Du som köpare undertecknar avtalen i två exemplar och skickar tillbaka dessa för att undertecknas av kommunen. Därefter skickas det ena köpeavtalet till köparen. Köpesumman ska vara betald på den överenskomna tillträdesdag som anges i köpeavtalet.

När pengarna har betalats in till kommunen skickas köpebrevet till köparen för att undertecknas på samma sätt som med köpeavtalet. Köpebrevet är en kvittens på den inbetalda köpesumman och är nödvändigt för den lagfartsansökan som köparen själv ansöker om.

För att säkerställa köpet och för att du som köpt tomten juridiskt ska kunna nyttja din ägarställning, krävs att du har lagfart i den aktuella fastigheten. Den behövs till exempel för att ta ut pantbrev som säkerhet för lån.

Ansökan om inskrivning av lagfarten i fastigheten ska ske inom tre månader efter att du fått köpebrevet. Lagfartsansökan görs hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen i Uddevalla, blankett finns på Lantmäteriets självservice.

För mer information om inskrivning av lagfart och inteckningar, kontakta Lantmäteriet.

Innan du köper en tomt, så bör du ha tagit reda på vad du får bygga/göra på tomten. Exempelvis har de flesta tomter en maximal byggarea. Det kan också finnas delar av tomten du inte får bygga på. Vilka bestämmelser som gäller för olika tomter framgår av till exempel detaljplanen för det området. De bestämmelserna måste du följa för att ett bygglov ska kunna beviljas. 

Mer information om bygglov för dig som vill bygga nytt

Vid köp av en tomt för småhus behövs detaljerade uppgifter om vad som gäller för till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar. Uppgifterna får du genom att beställa en nybyggnadskarta.

Du behöver nybyggnadskartan för att kunna söka bygglov för ditt nya hus, och det är du som köpare som beställer och betalar nybyggnadskartan. Vad det kostar beror bland annat på tomten. Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för prisuppgifter.

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet måste du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Vi behöver ha din serviceanmälan senast åtta veckor före vattnet eller avloppet ska vara inkopplat.

Läs mer om serviceanmälan och hur du gör för att ansluta till kommunalt VA 

Om du ska ansluta el, bredband eller liknande tjänster så ska du kontakta respektive bolag som har den servicen.

Kontaktuppgifter

Johanna Ivarsson - mark- och exploateringshandläggare
johanna.ivarsson@kristinehamn.se

0550-881 82

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".