Till innehållet

Barn till skilda föräldrar

Gruppverksamheten Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet som riktar sig till barn mellan 7 och 12 år. Vi träffas en gång i veckan efter skolan för samtal, fika, lek och olika övningar. Gruppen består av sex till åtta barn. Varje träff håller på i cirka två timmar och leds av två ledare.

Syftet med gruppverksamheten är att:

  • Barnet ska få ett eget utrymme tillsammans med andra barn som delar liknande erfarenheter av att ha separerade föräldrar
  • att ge barnet möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor
  • att uppmuntra barnet att formulera samt våga uttrycka sina egna önskningar och behov.

Vill du anmäla ett barn till Skilda värdar?

I dagsläget har vi ingen ny uppstart planerad. Vi uppdaterar på denna sida när en ny grupp ska starta upp.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".