Till innehållet

Barn till skilda föräldrar

Gruppverksamheten Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet som riktar sig till barn mellan 7 och 12 år. Vi träffas en gång i veckan efter skolan för samtal, fika, lek och olika övningar. Gruppen består av sex till åtta barn. Varje träff håller på i cirka två timmar och leds av två ledare.

Syftet med gruppverksamheten är att:

  • Barnet ska få ett eget utrymme tillsammans med andra barn som delar liknande erfarenheter av att ha separerade föräldrar
  • att ge barnet möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor
  • att uppmuntra barnet att formulera samt våga uttrycka sina egna önskningar och behov.

Vill du anmäla ett barn till Skilda värdar?

Den 9 mars startar vi upp en ny grupp! Gruppen ses vid 12 tillfällen, varje onsdag mellan klockan 14.30-16.30 (med undantag för påsk) i öppna förskolans lokaler på Källan. 

Anmälan görs till Linda Kilsby (tel. 070-233 80 36 eller mejl till linda.kilsby@kristinehamn.se) eller Karola Gunnarsson (tel. 0550-884 45 eller mejl till karola.gunnarsson@kristinehamn.se). 

Innan första gruppträffen vill vi gärna träffa varje enskilt barn tillsammans med någon eller båda föräldrarna.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".