Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Det är politikerna i skolnämnden som har det övergripande ansvaret för frågor om barnomsorg och utbildning.

Tillförordnad skolchef är Eva Hagwall Josefsson, som du når på telefonnummer 0550-882 60. Du kan också mejla till henne genom att klicka på hennes namn. 

Skolförvaltningens kansli har telefonnummer 0550-882 50 till Daana Kaipainen. Övriga personer på skolförvaltningen nås via kommunens växel, telefon 0550-880 00.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".