Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Det är politikerna i skolnämnden som har det övergripande ansvaret för frågor om barnomsorg och utbildning.

Skolchef är Jonas Bergman Wallin, som du når på telefonnummer 0550-882 51. Du kan också mejla till honom genom att klicka på hans namn. 

Skolförvaltningens kansli har telefonnummer 0550-882 50 till Rose-Marie Jern. Övriga personer på skolförvaltningen nås via kommunens växel, telefon 0550-880 00.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".