Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Det är politikerna i skolnämnden som har det övergripande ansvaret för frågor om barnomsorg och utbildning.

Skolchef är Jonas Bergman Wallin, som du når på telefonnummer 0550-882 51. Du kan också mejla till honom genom att klicka på hans namn. 

Skolförvaltningens kansli har telefonnummer 0550-882 50 till Rose-Marie Jern. Övriga personer på skolförvaltningen nås via kommunens växel, telefon 0550-880 00.

Kontaktpolitiker: 

  • Förskoleområde 1: Ulf Engström (S), Robert Kristensen (M)
  • Förskoleområde 2: Annkatrin Sedin (V), Elisabeth Zadik (V)
  • Norra rektorsområdet: Helen Einarsson (S), Marita Abrahamsson (KD)
  • Centrala rektorsområdet: Agneta Andersson (KD), Nicholas Mcguinnes (L)
  • Södra rektorsområdet. Ingrid Gustavsson (C), Kjell Jansson (SD)
  • Anpassad grundskola/gymnasieskola: Kim Bäckman (L), Jan Strid (S)
  • Gymnasieskolan. Leif Andersson (M), Joakim Virtanen (SD)
  • Kulturskolan/Fritidsgårdarna: Bisera Bucuk (S), Jerry Andergrahn (S), Ann-Katrin Andrews Johansson (MP)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".