Till innehållet

Djurhållning i tätort

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Kristinehamns kommun, enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

De områden det gäller är områden som har detaljplan eller någon områdesbestämmelse – vilka det gäller ser du i vår områdeskarta.

Bestämmelserna började gälla 2015 och gäller följande djurslag:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss och så vidare)
  • Giftorm

Syftet med föreskrifterna

Anledningen till kravet på tillstånd är att djurhållningen kan orsaka olägenhet för grannar och närboende. Det kan till exempel handla om störande lukt, oväsen eller skadedjur som djuren kan dra till sig.

I samband med att vi får in en ansökan gör vi ett platsbesök och en bedömning om djurhållningen kan tillåtas eller om platsen är olämplig. Till exempel behöver du ha en bra hantering av gödsel som uppkommer och ha bra rutiner för utfodring för att i möjligaste mån undvika att råttor och möss dras till platsen. Det är också viktigt att prata med grannarna i förväg.

Av erfarenhet vet vi att tuppar oftast leder till att grannar störs. Därför avråder vi generellt från att skaffa tupp i tätbebyggt område.

Giftorm

Tillståndsplikt gäller även om du ska ha en giftorm. I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Läs mer om att ha orm på Jordbruksverkets hemsida

Tillstånden är förenade med villkor. Kraven finns av hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar. Ormen får inte vistas på allmän plats och den ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen från att rymma. Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum och ska märkas med antalet ormar och ormarnas art. Rummet ska vara låst när du som ägare inte vistas där. Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet med texten: "Varning giftorm".

Vi skickar alltid en kopia på tillståndet till fastighetsägaren.

Ansökan

Ansökan om att ha ovanstående djur i tätorten görs till miljö- och hälsoskyddsavdelningen i god tid (minst tre veckor innan du tänker skaffa djuren).

En avgift motsvarande två timmars handläggningstid och tas ut enligt kommunens taxa.

Om du ansöker om att ha giftorm tas en timavgift ut för den faktiska nedlagda handläggningstiden. 

Klagomål

Även om du får tillstånd får djurhållningen inte orsaka olägenhet för närboende. Eventuella inkomna klagomål utreds i varje enskilt fall.

Kontaktuppgifter

Miljö- och hälsoskydd - miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
miljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".