Till innehållet

Sortera Mera!

Under 2020 slängdes 1 267 ton matavfall i fel sopkärl. Att sortera avfallet är både klimat- och budgetsmart. Med hjälp av din äppelskrutt, din kaffesump och dina kvarlämnade potatisskal kan vi skapa biogas och en bättre förutsättning för framtiden, samtidigt som du kan sparar pengar.

Trots att det är många som sorterar kan vi bli flera – och bättre. För att uppnå de nationella målsättningen om att 50 procent av all matavfall som slängs ska omvandlas till biogas och biogödsel behöver vi sortera ut ytterligare 130 ton matavfall. Det innebär att varje person behöver sortera ut 5,4 kg mer matavfall i den bruna tunnan varje år.

För att vi ska minska allt vårt avfall behövs det även att vi sorterar ut förpackningar och tidningar.        Kristinehamn är bättre än landet i genomsnitt när det gäller att lämna förpackningar till återvinning. Ändå så består en tredjedel av vad som hamnar i den gröna tunnan av förpackningar och tidningar.

Sorterat avfall är både miljö- och budgetsmart

När du sorterar ditt matavfall och dina förpackningar sparar du som fastighets- eller villaägare oftast pengar. Genom att sortera mera kan du välja ett abonnemang med mindre sopkärl och på så sätt en lägre kostnad. Visste du även att det är billigare med ett sorterat abonnemang med en grön och en brun soptunna, än vad det är med två gröna soptunnor?

Avfallsabonnemang och kärlstorlek - ansökan om start eller byte

Bli en avfallssorterare och Sortera Mera!

Vill du bli bättre på att sortera ditt avfall? Här får du några tips om hur du kan göra!

  • Kontakta din fastighetsägare om du bor i flerfamiljshus och om du vill förbättra sorteringen vid din fastighet.
  • Använd olika behållare för varje avfall så underlättar det för dig att sortera rätt.
  • Låt matresterna rinna av ordentligt innan du slänger de i den bruna påsen.

Hitta din närmaste återvinningsstation

 

 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".