Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ansök om plats, hantera uppgifter

Ett barn som är skrivet i Kristinehamn kan få plats inom barnomsorgen från ett års ålder. Barnet kan få plats när vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig med ett annat barn. Är du som vårdnadshavare sjukskriven finns det ingen generell regel som styr vad som gäller, utan det görs en bedömning från fall till fall. Om det finns särskilda skäl kan även barn som är skrivna utanför kommunen få placering.

Här hittar du alla digitala tjänster som rör barnomsorg. Här kan du till exempel:

Under våren 2019 beslutade skolnämnden att godkänna skolförvaltningens justering av regler och avgifter för barnomsorg. I denna tydliggörs principen att vårdnadshavare prenumererar på en plats i barn- och skolbarnsomsorg, vilka regler som avgör var ett barn placeras och hur avgifterna beräknas. 

Här kan du läsa dokumentet ”Regler och avgifter för barnomsorg och fritidshem – gäller från 2019-09-01” i sin helhet.

Nedan finns vanliga frågor och svar om barnomsorg. Hittar du inte svar på det du söker finns kontaktuppgifter till vårt kansli längre ner på sidan.

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

I de fall ett eller flera barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare ska ni var för sig ansöka om barnomsorg utifrån varje familjs behov. Ett barn har endast en plats vilket innebär att vårdnadshavarna delar på platsen.

Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner kan barnet bara erbjudas plats i den kommun som barnet är skrivet.

De fristående förskolorna Sjöängen och Gläntan har egna köer, vänd dig direkt till Sjöängen eller Gläntan. Övriga förskolor ingår i kommunens kö.

Ja, vi tycker att det är bra att du besöker våra verksamheter. Du vänder dig direkt till den förskola eller den dagbarnvårdare som du är intresserad av.
Kontaktuppgifter till förskolor
Kontaktuppgifter till dagbarnvårdare

Vi arbetar alltid för att du ska få den barnomsorgsplats som du vill ha. Om vi inte kan erbjuda dig önskad plats från det datum du vill, så har du möjlighet att stå i kö för överflyttning till det alternativet du helst vill ha. 

Ja, du kan med fördel ange tre alternativ.

Det är svårt att svara på hur lång tid det tar i varje enskilt fall. Beroende på arbetsbelastningen och hur många platser det finns på förskolan, så kan det ta olika lång tid att få besked. I perioder när många söker förskoleplats kan det också ta längre tid. Vi arbetar dock alltid för att du ska få ett svar så snabbt som möjligt. 

Om du tackar nej till ett platserbjudande gör förskolechefen en bedömning av dina skäl. Utifrån det tas beslut om ny kötid, eller om barnet ska stå kvar på sin tidigare köplats. 

Ja, vi har barnomsorg på obekväm tid på avdelningen Humlan på Äventyrets förskola. Här kan du få plats efter särskild prövning. Läs mer om Humlan

Barnomsorg och skolbarnsomsorg erbjuds helgfri måndag – fredag, vanligtvis 6.30-18.30. Barn som regelbundet har behov av omsorg under kvällar, nätter och helger kan söka plats på Humlan.
Några dagar per år stänger verksamheten för utbildning och planering. Alternativ barnomsorg/skolbarnsomsorg erbjuds då vid behov.

Vi använder oss av maxtaxa för barnomsorg och skolbarnsomsorg. Kostnaden beräknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Vid växelvis boende och då båda hushållen har del i platsen betalar var och en utifrån sitt hushålls inkomst.

Vid kostnad för flera barn betalar man högst avgift för det yngsta barnet.

Barn 1 kostar högst 1425 kronor.
Barn 2 kostar högst 950 kronor.
Barn 3 kostar högst 475 kronor.

Läs mer om barnomsorgstaxa på skolverkets hemsida. Du betalar aldrig mer än gällande maxtaxa tillsammans. Från september det året barnet fyller tre år påverkar även schematiden avgiften på grund av det som kallas för allmän förskola.

Regler och taxa för barnomsorg och fritidshem

 

Ja. Om du vill byta förskola för ditt barn så kan du ansöka om det, antingen direkt på webben eller via blankett. 

Uppsägning av plats inom barnomsorg eller skolbarnsomsorg ska göras senast en månad innan det att du vill att platsen ska upphöra.

Du säger upp platsen antingen direkt på webben eller via blankett.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. Barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) får vara kvar och utöver det få allmän förskola. För tiden över de 15 timmarna reduceras kostnaden med 25 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.

Vi har en verksamhet som bidrar till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Läs mer om modersmål

För att avgiften ska blir rätt genomför skolförvaltningen varje år inkomstkontroller hos Skatteverket. Då jämförs den inkomst hushållet anmält med taxerad inkomst.

Det är viktigt att du uppdaterar din inkomst om den förändras, för att undvika att du får en retroaktiv faktura vid inkomstjämförelse. Det kan du göra direkt på webben eller via blankett. 

Kontaktuppgifter

Rose-Marie Jern - barnomsorgsadministratör
rose-marie.jarn@kristinehamn.se

0550-883 45

Kristina Tjärnbro-Lämås - barnomsorgsadministratör
kristina.tjarnbro-lamas@kristinehamn.se

0550-883 08

Helén Svensson - administratör
helen.svensson1@kristinehamn.se

0550-881 43 (Telefontid tisdagar 9-11 och torsdagar 13-15)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".