Till innehållet

Tillståndsguiden

Serveringstillstånd

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis vin, starköl, sprit och cider.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten. Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Du behöver inte söka tillstånd om det gäller ett privat evenemang där ingen försäljning av alkohol kommer att ske och om tillställningen hålls i hemmet eller liknande lokal där det vanligtvis inte bedrivs någon form av affärsverksamhet.

Du kan läsa mer i vår riktlinje för serveringstillstånd.

Vad kostar det?

I Kristinehamns kommun är det socialförvaltningen som utfärdar serveringstillstånd. Socialförvaltningen tar ut olika avgifter beroende på vilken typ av tillstånd du söker. Den vanligaste är ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och den kostar 12 000 kronor. Avgiften för en enkel ansökan om ett tillfälligt tillstånd, vid ett enstaka tillfälle till slutet sällskap är 700 kronor.

Enligt alkohollagen har kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. I Kristinehamns kommun har kommunfullmäktige beslutat om följande taxor:

  • Nyansökan: 12 000 kronor
  • Utvidgat tillstånd: 4 000 kronor
  • Utökade serveringstider: 8 000 kronor
  • Förändringar i bolagets ägarstruktur: 3 000 kronor
  • Tillfälliga tillstånd för servering till allmänhet: 6 000 kronor
  • Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (första gången per kalenderår): 700 kronor
  • Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2-18 gången per kalender år): 300 kronor

Hur lång tid tar det?

Det tar ungefär tre veckor att handlägga en ansökan som är komplett. Du kan påverka handläggningstiden genom att se till att din ansökan är klar och tydlig samt att rätt handlingar finns med från början.