Till innehållet

Resultat för företagsklimatet 2024

Kristinehamn deltar årligen i Svenskt näringslivs enkät kring företagsklimatet. Här kan du ta del av resultatet för 2024.

Enkäten mäter vad företagare i Kristinehamn tycker om kontakter med kommunen, attityder till företagare, kommunens myndighetsutövning, information och dialog, förutsättningar för företagande och brottslighet mot företag. För 2024 hamnar det sammanfattade omdömet i Kristinehamn på 3,5. En minskning från 2023 då resultatet låg på 3,69.

– Jag tycker det är bra att få en lägesbild över hur företagen upplever företagsklimatet just nu. Kristinehamn har ju under ett antal år haft en positiv trend. Nu får vi titta över svaren i enkäten och eventuellt justera vår långsiktiga handlingsplan för att se hur vi kan komma närmare våra mål, säger Madelen Richardsson, näringslivschef.

Det sammanfattande omdömet totalt i Sverige ligger på 3,47.

– Kristinehamn ska vara en attraktiv plats för både nya och befintliga företagare, det är en prioriterad fråga. För att vi ska lyckas med det krävs fortsatt samverkan och dialog med näringslivet, säger Lars Nilsson, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

På företagsklimat.se/kristinehamn hittar du hela resultatet för 2023.