Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

7 oktober 2022

Höstens första samtal för näringslivspolitiska rådet

Företagsetableringar och markförsäljning stod på agendan när näringslivspolitiska rådet i Kristinehamns kommun träffades för höstens samtal. 

Näringsliv och arbete

28 september 2022

Uppgång för företagsklimatet i Kristinehamn

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. För fjärde året i rad klättrar Kristinehamn som tagit sig till plats 111. 

Näringsliv och arbete

13 september 2022

Först i Sverige med ny teknik med SMART Probe

Kristinehamns kommun är först i Sverige med att testa en patenterad lösning som kopplas in på befintlig tryckledning. Det gör det möjligt att övervaka våra vatten- och avloppsledningar från en dator eller smartphone.

Bygga, bo och miljö

30 augusti 2022

Cirkulationsplats och busshållplats i Bäckhammar

Under hösten kommer vi att påbörja arbetet med att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Öståsvägen/Persbolsvägen i Bäckhammar. Vi kommer även anlägga en busshållplats strax väster om korsningen. Syftet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att förenkla för kollektivtrafiken att vända på området.

Bygga, bo och miljö

4 juli 2022

Temporär lösning för värnpliktsutbildningen

Etableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9 i Kristinehamn pågår för fullt och går enligt plan. Artilleriutbildningen av värnpliktiga pågår sedan ett år tillbaka i Skövde och tack vare en temporär lösning i Villingsberg kommer den att kunna flyttas till A 9 våren 2024.

Kommun och politik

21 juni 2022

Har du stött på den gula skunkkallan?

Invasiva främmande växter har lätt att etablera sig och när de har fått fäste sprider de sig på andra växters bekostnad. Till slut tränger de undan andra arter och tar över. Invasiva växter som finns i Kristinehamns kommun är gul skunkkalla, jättebalsamin, parkslide och jätteloka. Har du sett någon av dessa? Hjälp oss genom att rapportera in ditt fynd.

Bygga, bo och miljö

31 maj 2022

Företagsklimatet fortsatt på uppgång i Kristinehamn

Kristinehamn visar återigen på en förbättring när Svenskt näringsliv presenterar resultatet av årets enkät kring företagsklimatet 2022. Här kan du ta del av resultatet.

Näringsliv och arbete

25 maj 2022

Kristinehamns kommun bäst i Värmland i hygienarbete

Kristinehamns kommun är bäst i Värmland, och på åttonde plats i Sverige, när det kommer till att följa basala hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört under våren.

Stöd och omsorg

25 maj 2022

Byggsommar

Är du igång och planerar hur du ska bygga drömprojektet? Ta kontakt med oss redan nu för att få alla underlag i ordning inför din byggstart!

Bygga, bo och miljö