Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

21 april 2022

Resultat i servicemätningen Insikt 2021

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kristinehamns kommun får trots att pandemin satt sina spår ett fortsatt högt resultat från företagare som haft kontakt med kommunens myndighetsområden.

Kommun och politik

14 april 2022

Öka kunskapen om elbilar

Vill du veta mer om elbilar och laddstolpar? Exempelvis vilka ekonomiska stöd som finns eller vad man bör tänka på gällande säkerheten?

Bygga, bo och miljö

5 april 2022

Blåsippan bjöd på vernissage

Avdelningen Blåsippan på Ölme förskola bjöd i måndags kväll in till föräldramöte. I samband med det kunde föräldrarna titta på de nya lokalerna och gå på vernissage där barnen visade upp teckningar de arbetat med under läsåret. 

Utbildning och barnomsorg

5 april 2022

Kristinehamns bokfestival

Fira Världsbokdagen den 23 april med oss!

Vi har bjudit in åtta författare med lokal anknytning till Kristinehamns bokfestival. Dagen bjuder på mingel med författarna, författarpresentationer, utlottning av bokpaket och aktiviteter för hela familjen.

Kultur och fritid

4 april 2022

Bostäder på gång i kvarteret Tellus

Intresset för att bygga nya bostäder i Kristinehamn är stort. På Tellus, marken bakom Stadshotellet, ses tecken på att bostadsbyggandet nu närmar sig. Här genomför Länsstyrelsen just nu en arkeologisk förundersökning för att se om det finns några kulturhistoriska fornlämningar som behöver tas hand om innan byggprojektet kan påbörjas.

Bygga, bo och miljö

25 mars 2022

Servicemätning genomförs

Med start nu i mars kommer Kristinehamns kommun i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att genomföra en servicemätning för att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.

Kommun och politik

21 mars 2022

Fågelsäsongen är här

Många störs av att fåglar som måsar, skator och kajor väsnas eller att spillningen smutsar ner på allmänna platser. Det kan också kännas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas. När de fått ungar kan de även uppträda aggressivt. De flesta skadedjursproblem går att förebygga genom att hålla rent, inte lämna matrester framme och ta hand om sopor.

Kommun och politik

18 mars 2022

Sara Danius-utställning till Kristinehamns konstmuseum i höst

I höst välkomnar utställningen Evigt stolt i eget ljus – Sara Danius och modet till Kristinehamns konstmuseum. Utställningen visas 8 oktober 2022 – 29 januari 2023 och centralt i utställningen är, som titeln antyder, modet, i dess dubbla bemärkelse.

Kultur och fritid

11 mars 2022

Desinformationskampanj om socialtjänsten – så jobbar Kristinehamns kommun

Sedan en tid tillbaka pågår en desinformationskampanj som sprider felaktiga påståenden om svensk socialtjänst. Kampanjen pågår både i och utanför Sverige, och skulle i värsta fall kunna leda till att barn och föräldrar inte får den hjälp de behöver.

Stöd och omsorg