Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

25 februari 2020

Signering av överenskommelse om krishantering

Onsdag 19 februari signerade landshövding Georg Andrén och ledningsrepresentanter för länets 16 kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst, chefen för polisområde Värmland och verksamhetsstyrningschefen för Trafikverket i Väst en ramöverenskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmland. 

Kommun och politik

30 januari 2020

Nya skolan ska heta Brogymnasiet

Hösten 2020 slås Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet ihop och bildar en ny, gemensam gymnasieskola. Nu har den nya skolan fått ett namn. Den ska heta Brogymnasiet.

Utbildning och barnomsorg

29 januari 2020

Kristinehamns kommun - en del av Glokala Sverige

Kristinehamns kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Kommun och politik

20 januari 2020

Mer digital service till företagare

Behöver du något särskilt tillstånd för din verksamhet? Ska du starta en ny verksamhet, eller ändra i din befintliga? Behöver dina kunder ansöka om något från kommunen? Eller vill du kanske erbjuda elever PRAO-platser? Allt detta och mycket mer kan du som företagare utföra enkelt genom kommunens e-tjänster.

Näringsliv och arbete

3 januari 2020

Ny brukningstaxa VA 2020

Från 1 januari 2020 höjs brukningsavgifterna för VA (Vatten och Avlopp) med 5%.

Kommun och politik

20 december 2019

Nya renhållningsavgifter 2020

Från 1 januari 2020 indexuppräknas avgiften för hushållssopor och latrintömning med 2,9 %, samt för slamtömning med 2,3 %.

Bygga, bo och miljö

26 november 2019

Satsa och bo i Kristinehamn

Läs om nya järnvägssatsningar som skulle gynna Kristinehamn, innovationer inom skoglig bioekonomi och hydrodynamik, och hur Kristinehamn har blivit ett "mecka" för livet på hjul. Här kan du också läsa om familjen Alteryd som flyttade tillbaka hem till Kristinehamn efter studier på annan ort, om vår nya stadspark och om återetablering av försvarsmakten. 

Kommun och politik

15 november 2019

Vi har redan kraftsamlat

Värmland och Örebro är redo att bidra i utvecklingen av ett starkt svenskt försvar, nationell beredskap och höjd samhällssäkerhet.

Kommun och politik

31 oktober 2019

Järnvägsbron i Björneborg

Arbetet med att hitta en lösning för den nu avstängda järnvägsbron i Björneborg pågår och frågan prioriteras högt inom kommunen. Bron ägs av Trafikverket och en dialog pågår nu för att gemensamt hitta en lösning. 

Bygga, bo och miljö

24 oktober 2019

Kristinehamn - bästa biltvättarkommun

Kristinehamns kommun är bäst i Sverige när det gäller att informera och uppmuntra sina invånare till att inte tvätta bilen på gatan. Det visar en undersökning som miljöinitiativet Hållbar biltvätt har genomfört.

Bygga, bo och miljö