Till innehållet

Resultat från SCB:s medborgarundersökning 2023

Kristinehamnarna trivs och känner trygghet i sin stad, men är sedan förra mätningen mindre nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter. Det visar SCB:s medborgarundersökning som genomförts under hösten.

Medborgarundersökningen skickades ut till 2000 slumpvis utvalda kristinehamnare under september-oktober. 36,8 procent av de som fick utskicket svarade, vilket är över rikssnittet som landade på 35,5 procent och placerar oss totalt bland de 60 bästa kommunerna sett till svarsfrekvens. Totalt deltog drygt 160 kommuner i undersökningen. Vi vill passa på att tacka alla er som har besvarat medborgarundersökningen – alla era svar är viktiga för oss!

Attitydundersökning

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. SCB:s undersökning innehåller frågor om alltifrån förtroende, skola, vård och omsorg till skötsel av byggnader och lokaler samt hur bra det fungerar med kollektivtrafik.

Sämre resultat än vid förra mätningen

Kristinehamns kommun har genomgående fått sämre resultat inom de flesta verksamhetsområden jämfört med den senaste mätningen som genomfördes.

– Vi kan konstatera att vi fått ett försämrat resultat jämfört med 2021, och nu kommer vi sätta oss ner för att analysera resultatet närmare för att därefter kunna arbeta på bred front med frågor som sticker ut, säger kommundirektör Martin Willén.

– Vi är förstås inte alls nöjda med årets siffror. 2023 har varit ett ganska tungt år, som inte har byggt förtroende och nu vill vi jobba framåt för att förbättra för kristinehamnarna, säger Lars Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.  

 

Minskat förtroende

Även om invånarna som svarat på undersökningen totalt sett upplever minskat förtroende för kommunen, så anser åtta av tio som svarat att de fått ett bra bemötande vid den senaste kontakten med en politiker eller tjänsteperson.

– Att kristinehamnarna upplever ett bra bemötande vid kontakten med kommunen överensstämmer med min upplevelse att vi i det personliga mötet har goda relationer, säger Lars Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. Samtidigt visar resultatet som helhet att vi har stora utmaningar framför oss.

Exempel från årets resultat

Här nedan ser du ett urval av resultatet. Samtliga deltagande kommuners resultat finns att ta del av i den öppna databasen Kolada från och med 21 december på adressen www.kolada.se (Välj ”Jämföraren”, Välj kommun/region: Kristinehamn. Välj sedan ”Om kommunen” och ”Medborgarundersökningen”.) 

 

Område 
 

 

Kristinehamns kommuns resultat 2023  

Kristinehamns kommuns resultat 2021 

Rikssnitt 2023 

Förskolan fungerar bra i kommunen      

 

82,0% 

85,0% 

85,3% 

Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen  

 

60,5% 

70,7% 

56,2% 

Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen  

 

69,4% 

79,1% 

80,3% 

Bra utbud av bibliotekens aktiviteter  

 

74,8% 

81,1% 

Förtroende för kommunens politiker  

  

24,2% 

37,0% 

38,5% 

Trygg utomhus i området du bor när det är ljust/mörkt ute  

95,9%/74,6% 

95,2%/77,3% 

94,8%/75,9% 

Kommunen är en bra plats att bo och leva på  

 

87,7% 

88,0% 

91,8%