Till innehållet

Kommunfullmäktige 19 december

Kommunfullmäkgiges sista sammanträde för året äger rum tisdag 19 december. Sammanträdet startar klockan 17:00 i Hörsalen, Kristinehamns Conference Center. 

Fullmäktiger kommer bland annt att behandla förslag till renhållningsordning för åren 2023-2026 sa,t ett antal taxor, med mera.

Kallelse och handlingar finns här. Sammanträdet sänds direkt via webben