Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

4 september 2023

Viktig information för Livsmedelsföretag: Omklassning av verksamheter

Din livsmedels- och dricksvattenverksamhet behöver omklassificeras enligt nya riktlinjer. Denna förändring är en del av ett nationellt initiativ där Livsmedelsverket och samtliga svenska kommuner följer nya regler som träder i kraft den 1 januari 2024.

Näringsliv och arbete

1 september 2023

Naturvårdsåtgärder och gallring i skog

I samarbete med Svea Skog kommer vi att utföra gallring och naturvårdsåtgärder i skogarna kring Klingstorp, Olovsrud, Kroksvik och längs Bonderudsvägen.

Bygga, bo och miljö

31 augusti 2023

Ny cirkulationsplats och busshållplats i Bäckhammar

Under hösten 2022 påbörjade vi byggandet av en cirkulationsplats och busshållplats i Bäckhammars centrum. Det är ett av de största projekten som kommunen gjort helt i egen regi. Igår hölls invigningen av projektet.

Kommun och politik

30 augusti 2023

Ta steget mot bättre hälsa i höst

Vill du förbättra din hälsa genom att förändra dina mat- och motionsvanor? Välkommen till friskvårdscentralen i Kristinehamn. Nya motionsgrupper startar i höst.

Stöd och omsorg

30 augusti 2023

Uppdatering Skymningens badplats

Vi tar nu bort avrådan för bad

Bygga, bo och miljö

23 augusti 2023

Muddring i dammen på Norrgården

Efter stora mängder nederbörd vi behöver åtgärda dammen genom muddring. Detta eftersom nederbörden gör att dammen svämmar över. Muddring innebär att vi utför schaktning under vatten, i en sjö eller vattendrag. Arbetet utförs genom att gräva i syfte att fördjupa dammen.

Bygga, bo och miljö

23 augusti 2023

Träffar för dig som är anhörig

Konstutställning, föreläsning och avslappnande rörelser? Under sensommaren kan du som är anhörig till en vän eller familjemedlem som behöver stöd ta del av våra anhörigträffar

Stöd och omsorg

18 augusti 2023

Kalkning av sjöar i Kristinehamn

Under fredagen den 18 augusti kommer Värmlands läns kalkningsförbund genomföra kalkning av sjöar i Kristinehamns kommun. Kalkningen sker med helikopter.

Kommun och politik

17 augusti 2023

Kommunen genomför medborgarundersökning

I höst kommer Kristinehamns kommun med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) genomföra en medborgarundersökning. Under de närmaste veckorna kommer 2000 slumpmässigt utvalda kristinehamnare att få SCB:s medborgarundersökning hem i brevlådan. Här får invånarna chansen att tycka till om alltifrån skola och omsorg till trygghet. Sista dagen att svara på undersökningen är den 7 november. 

Kommun och politik

16 augusti 2023

Öppet hus på Landa Kulturskola

På torsdag 24 augusti och lördag 26 augusti är det öppet hus på Landa Kulturskola. Då kan du som är mellan 5-19 år prova på kulturskolans olika ämnen. 

Utbildning och barnomsorg