Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

6 januari 2021

Snöbloggen - uppdateras löpande

Här kan du läsa senaste nytt om vårt arbete med plogning och sandning i vinter. Du kan läsa mer om fastighetsägarens ansvar, vanliga frågor och svar samt var du kan hämta gratis sand på sidan om Snöröjning

Trafik och samhällsplanering

5 januari 2021

KTIC – efter överbesiktningsnämndens utlåtande

Vad händer med Kristinehamns teknik- och innovationscenter, KTIC, efter överbesiktningen? Det är en fråga som engagerar många, och det finns all anledning att känna oro över fortsättningen av denna process, då de problem som kommunen identifierat fortfarande kvarstår.

Kommun och politik

4 januari 2021

Tore Norgren först att vaccineras i Kristineham

​Efter ett år med prövningar börjar vi så smått se ljuset i tunneln. Under mellandagarna kom den första leveransen av vaccin mot Covid-19 till Sverige och under måndagen den 4 januari gavs den första dosen i Kristinehamns kommun. Tore Norgren på Sannagården särskilda boende blev den första personen att vaccineras i kommunen.

Stöd och omsorg

30 december 2020

Planering inför vaccinationsstart

Efter ett år med prövningar börjar vi så smått se ljuset i tunneln. Under mellandagarna kom den första leveransen av vaccin mot Covid-19 till Sverige och den 4 januari planeras den första dosen i Kristinehamns kommun.

Stöd och omsorg

30 december 2020

Nya renhållningsavgifter 2021

Avfallstaxan justeras av flera orsaker: förändringar i det allmänna prisläget, ändrade skattesatser och för att den ska följa målen i avfallsplanen. För en villa med normalabonnemang, med en grön tunna och en brun tunna på 140 liter var och tömning varannan vecka, blir det en kostnadsminskning för att stimulera ökad insamling av matavfall.

Bygga, bo och miljö

28 december 2020

Projektet Förebyggarenheten avslutas vid årsskiftet

PRESSMEDDELANDE. Under drygt två års tid har Förebyggarenheten, FBE, drivit förebyggande arbete i kommunens regi. Verksamhetens fokus har varit barn, unga, föräldrar och andra viktiga vuxna. Tillsammans med många olika typer av samarbetspartners har enheten jobbat med bland annat föräldrastöd, brottsförebyggande och med ANDT-frågor. Finansieringen via kommunens resultatsutjämningsreserv är nu slut, och därmed även projekttiden.

Stöd och omsorg

21 december 2020

Överbesiktningsnämndens utlåtande i tvisten om nya gymnasieskolan KTIC klart

PRESSMEDDELANDE. Nu har överbesiktningsnämndens utlåtande kommit, i tvisten mellan Kristinehamns kommun och byggföretaget Noctor angående den nya gymnasieskolan, KTIC. Nämnden konstaterar på flera punkter att det finns omfattande brister i dokumentationen som Noctor ansvarat för. Men eftersom det i avtalet mellan parterna inte finns utförliga krav på denna dokumentation så finns det inte tillräcklig grund för att underkänna entreprenaden.

Kommun och politik

21 december 2020

Hämtning av hushållsavfall under jul och nyår

Under jul och nyår (v 52 och v 53) hämtas hushållsavfallet på den vanliga tömningsdagen även om det är en röd dag.

Bygga, bo och miljö

17 december 2020

Ölmegården fick besök av Tomten – och julhäst

Under onsdagen var det äntligen dags för det traditionella julbordet på Ölmegårdens särskilda boende. Men innan de boende fick slå sig ner till bords fick de besök av shetlandsponnyn Allgunnes Öken och ägaren Linda som var utklädda till tomtar och bjöd på lite extra julstämning.

Stöd och omsorg