Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

4 juni 2021

Kristinehamns kommun har gett sin sista dos vaccin

Under mellandagarna för drygt fem månader sedan kom den första leveransen av vaccin mot covid-19 till Kristinehamns kommun, och den 4 januari gav vi vår första dos. Sedan dess har kommunens sjuksköterskor hanterat och administrerat över 3500 doser vaccin – och nu har den sista dosen givits i kommunens regi.

Stöd och omsorg

3 juni 2021

Kristinehamns kommun och Noctor är överens om förlikningsavtal

PRESSMEDDELANDE Kristinehamns kommun och konkursförvaltaren för byggföretaget Noctor har kommit överens om en förlikning i frågan om KTIC. Avtalet gäller från och med den 31 maj och sätter punkt för många delar av den tvist som under en tid har pågått mellan parterna. Förlikningssumman blir 8,5 miljoner kronor.

Kommun och politik

3 juni 2021

Utökad säsong med turbåtarna i sommar

De som längtar ut i skärgården och önskar fira midsommar på en ö har chans till det när turbåtssäsongen utökas i Kristinehamn 2021. Redan under midsommarveckan den 22 juni startar turbåtarna, Båtbuss 95, 96 och Stöten att trafikera Kristinehamns skärgård. Säsongen tidigareläggs med en vecka och förlängs med en vecka fram till 8 augusti jämfört med fjolåret.

Kultur och fritid

1 juni 2021

Årlig spolning av avlopp- och dagvattenledningar

Underhållsspolningen kommer att ske i områdena: Lisas Höjd, Mellankvarn och Lillheden. Arbetet kommer pågå under Juni månad. Vi uppmanar er att i förbyggande syfte hålla toalettlocket stängt när det inte används och se till att vattenlåsen fylls på efter att spolning skett. Har du frågor? Ring kund-  marknad på telefon 0550-881 09.

Bygga, bo och miljö

31 maj 2021

Stenbron på Västerlånggatan avstängd för stenläggning

Torgprojektet är i full gång och idag påbörjar vi stenläggningen av den grusade delen av Västerlånggatan. Ännu ett steg närmare mot en mer levande och vacker stadskärna.

Trafik och samhällsplanering

28 maj 2021

Förstärkt vandringsutbud i Kristinehamn

Nära en dubblering av antalet leder i Kristinehamn ger vandrare en rik flora av alternativ att välja mellan och nya platser att upptäcka längs vägen.

Kultur och fritid

28 maj 2021

Djurgårdsskolan renoveras till hösten

Kommunen kommer under hösten att påbörja renoveringen av Djurgårdsskolan. ABC – huset där fritidshem och lågstadium befinner sig är först ut att få en uppfräschning.

 

Bygga, bo och miljö

27 maj 2021

Vi smyckar Järnvägsparken med växter

Med inslag av lila och rosa färger planterar vi perenna växter i Järnvägsparken för en långsiktig och inbjudande parkmiljö.

Bygga, bo och miljö

27 maj 2021

Budgetförslag för 2022

Nu är det dags för politikerna att ta ställning till kommunens budget 2022, och plan 23-24.

Utöver pengarna till den ordinarie verksamheten, innehåller budgetförslaget investeringar på 169 miljoner kronor under nästa år, bland annat truppgymnastikhall med hoppgrop, renovering av Stora Södermalmshallen, renovering av Kungsbron och utbyggnad av reningsverket Fiskartorpet.

Kommun och politik

25 maj 2021

Fortsatt uppgång för företagsklimatet i Kristinehamn

Kristinehamn visar på en förbättring när Svenskt näringsliv presenterar resultatet av årets enkät kring företagsklimatet. Här kan du ta del av resultatet. 

Näringsliv och arbete