Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

29 april 2021

Kristinehamns kommun bäst i Värmland i hygienarbete

Kristinehamns kommun är bäst i Värmland, och på femte plats i Sverige, när det kommer till att följa basala hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört under våren.

Stöd och omsorg

27 april 2021

Superhjälte – du behövs!

Nu behöver alla vara hjältar! Med små medel kan du göra stora hjältedåd. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. På så vis räddar vi liv. Tillsammans. 

Kommun och politik

26 april 2021

Stort behov av gode män i Kristinehamn

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna. Nu efterlyser Östra Värmlands överförmyndarnämnd och Överförmyndarnämnd i samverkan fler som kan hjälpa till.

Stöd och omsorg

22 april 2021

Förbättrade resultat i servicemätning

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 78, av 100, från företagare som haft kontakt med kommunen vilket är en ökning från fjolårets resultat.

Kommun och politik

13 april 2021

Idrottslärare tilldelas stipendiet Ebbas hjärtan

Idrottsläraren Ida Eriksson på Djurgårdsskolan, har tilldelats stipendiet Ebbas hjärtan 2021. I motiveringen beskrivs hon som en positiv person som ser till att alla blir inkluderade.

Utbildning och barnomsorg

1 april 2021

Vårsopning

Efter vintern är det äntligen dags att sopa fram våren! Här kan du läsa om vårt arbete med sopning av våra gator och torg.

Trafik och samhällsplanering

18 mars 2021

”För Kristinehamn innebär denna utveckling goda möjligheter för en stärkt arbetsmarknad för våra invånare”

Karlstad får en ny myndighet. Det beslutar regeringen idag. Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att ha i uppdrag att förstärka Sveriges försvar mot bland annat utländska påverkanskampanjer som sker via desinformation. Dagens beslut stärker ytterligare det stråk mellan Karlstad och Örebro, med Kristinehamn och Karlskoga i mitten.

Kommun och politik

9 mars 2021

Var med och starta upp ny mötesplats för seniorer!

Just nu planerar LivÅLust volontärverksamhet för att öppna en ny mötesplats för seniorer och daglediga.  De letar efter volontärer som vill vara med och starta upp verksamheten. Är det du? 

Stöd och omsorg

19 februari 2021

Presterudsgymnasiet utbildar husvagns- och husbilstekniker

Från och med i år har elever på Presterudsgymnasiet möjligheten att välja husvagn- och husbilsteknik som inriktning på fordonsprogrammet. Det är en gymnasiekurs på 300 poäng som myndigheten från nationell nivå antagit.

Utbildning och barnomsorg

12 februari 2021

Accepterar förlikning om KTIC:s radonrör

PRESSMEDDELANDE: Kristinehamns kommun accepterar en förlikning med byggbolaget Noctor i tvisten om de radonrör som, utan att ha beställts av kommunen, installerats i samband med bygget av Kristinehamns Teknik- och innovationscenter, KTIC.

- Genom att acceptera en förlikning i den här frågan, kan vi lägga fokus på att istället fortsätta diskussionen om de huvudsakliga problemen – bärigheten i stålkonstruktionen och den mikrobiella påväxten, säger Andreas Rudsvik, förvaltningschef för tekniska förvaltningen.

Kommun och politik