Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

23 april 2020

Fortsatt höga resultat för kommunens service gentemot företag

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 77 från företagare som haft kontakt med kommunen.

Näringsliv och arbete

21 april 2020

Boka bygglovsrådgivning via vår e-tjänst – snabbt och enkelt

Boka bygglovsrådgivning via vår e-tjänst. Välj själv om du vill boka in ett fysiskt möte eller en telefontid. Välj fritt bland lediga datum, och gör det när du själv har tid.

Bygga, bo och miljö

20 april 2020

Så jobbar vård och omsorg med hygienrutiner

Att jobba som sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården är ett omväxlande uppdrag, inte minst under en pågående pandemi. Vardagen är på många sätt sig lik. Patientbesök ska göras, sår läggas om och mediciner delas ut. Nu med mer eller mindre stränga krav på skyddsutrustning.

Stöd och omsorg

12 mars 2020

Information om Corona, covid-19

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och de råd som smittskydd i Värmland och Folkhälsomyndigheten ger. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.  

Kommun och politik

27 februari 2020

Serverat för företagare

Nu är Kristinehamns kommun ansluten till Serverat-projektet! Det betyder att det är möjligt att söka olika tillstånd för företagare i Kristinehamns kommun digitalt, och att företagare kan använda guider på verksamt.se för att ta reda på vilka tillstånd som krävs i just sin verksamhet.

Näringsliv och arbete

25 februari 2020

Signering av överenskommelse om krishantering

Onsdag 19 februari signerade landshövding Georg Andrén och ledningsrepresentanter för länets 16 kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst, chefen för polisområde Värmland och verksamhetsstyrningschefen för Trafikverket i Väst en ramöverenskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmland. 

Kommun och politik

30 januari 2020

Nya skolan ska heta Brogymnasiet

Hösten 2020 slås Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet ihop och bildar en ny, gemensam gymnasieskola. Nu har den nya skolan fått ett namn. Den ska heta Brogymnasiet.

Utbildning och barnomsorg

29 januari 2020

Kristinehamns kommun - en del av Glokala Sverige

Kristinehamns kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Kommun och politik

20 januari 2020

Mer digital service till företagare

Behöver du något särskilt tillstånd för din verksamhet? Ska du starta en ny verksamhet, eller ändra i din befintliga? Behöver dina kunder ansöka om något från kommunen? Eller vill du kanske erbjuda elever PRAO-platser? Allt detta och mycket mer kan du som företagare utföra enkelt genom kommunens e-tjänster.

Näringsliv och arbete

3 januari 2020

Ny brukningstaxa VA 2020

Från 1 januari 2020 höjs brukningsavgifterna för VA (Vatten och Avlopp) med 5%.

Kommun och politik