Till innehållet

Kommunen genomför medborgarundersökning

I höst kommer Kristinehamns kommun med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) genomföra en medborgarundersökning. Under de närmaste veckorna kommer 2000 slumpmässigt utvalda kristinehamnare att få SCB:s medborgarundersökning hem i brevlådan. Här får invånarna chansen att tycka till om alltifrån skola och omsorg till trygghet. Sista dagen att svara på undersökningen är den 7 november. 

– Det här är en viktig undersökning som delvis ligger till grund för våra prioriteringar, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nilsson. Undersökningen ger oss värdefull information om vad våra invånare tycker, så att vi kan se om vi är på ”rätt spår”. Dessutom får vi möjlighet att jämföra oss med andra kommuner och riket som helhet.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

Kristinehamns kommun har tidigare genomfört medborgarundersökningen år 2010, 2012, 2014 och 2021.  

– Undersökningen är ett viktigt komplement till de brukarundersökningar som verksamheterna regelbundet gör, eftersom det här är en undersökning som mäter attityder oavsett om en har haft kontakt med kommunen eller inte. Det gör att vi får en uppfattning om den allmänna bilden om Kristinehamn. Vår ambition är att vi ska utföra medborgarundersökningen vartannat år, säger Martin Willén, kommundirektör.

Den som inte får en SCB-enkät hem i brevlådan saknar inte möjlighet att påverka. På kristinehamn.se finns till exempel möjlighet att lämna synpunkter, anmäla fel och lämna e-förslag (Kristinehamns-förslag). Andra vägar att gå är bland annat att kontakta en politiker eller att själv engagera sig politiskt.

Du kan läsa mer om undersökningen och ta del av 2021 års resultat här på vår webb.