Till innehållet

Var med och svara i SCB:s medborgarundersökning

PRESSMEDDELANDE. Den 6-10 september får 1200 slumpmässigt utvalda kristinehamnare SCB:s medborgarundersökning hem i brevlådan. Här får invånarna chansen att tycka till om alltifrån skola och omsorg till trygghet.

- Det här är ett av flera viktiga underlag när vi planerar kommande satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. I årets omgång av SCB-undersökningen deltar totalt 161 kommuner, där 209 079 personer kommer att få enkäten.

- Undersökningen ger oss dels värdefull information om vad våra invånare tycker, så att vi kan se om vi är på ”rätt spår”, dels möjlighet att jämföra oss med andra kommuner och riket som helhet, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin.

Kristinehamns kommun har tidigare genomfört medborgarundersökningen år 2010, 2012 och 2014.  

- I den senaste undersökningen såg vi till exempel att trygghet var en viktig fråga för många invå Bland annat utifrån det har kommunen de senaste åren satt in en mängd åtgärder för att öka den upplevda tryggheten. Det handlar om alltifrån att vi har röjt sly för att skapa mer öppenhet till att vi har sett över vår belysningsarmatur i den offentliga miljön, säger kommundirektör Martin Willén.

Den som inte får en SCB-enkät hem i brevlådan saknar inte möjlighet att påverka. På kristinehamn.se finns till exempel möjlighet att lämna synpunkter, anmäla fel och lämna e-förslag (Kristinehamns-förslag). Andra vägar att gå är bland annat att kontakta en politiker eller att själv engagera sig politiskt.