Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

5 februari 2021

Har du fått ett inkassokrav från Visma?

Kristinehamns kommun har tecknat avtal med Visma Financial Solutions för inkassohantering. Avtalet gäller inkassoärenden från februari 2021. Det innebär att Visma i fortsättningen svarar på frågor gällande inkassokrav och att Kristinehamns kommun hanterar frågor som rör tjänsten/produkten och dess innehåll samt faktura och påminnelse.

Kommun och politik

3 februari 2021

Information om Corona, covid-19

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Som invånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. På den här sidan uppdateras informationen löpande.

Stöd och omsorg

25 januari 2021

Kommunen lyfte tidigt oro kring KTIC

KTIC är en totalentreprenad och regleras via ett av de avtal som är standard inom den här typen av byggprojekt. Totalentreprenad innebär att det är entreprenören som bär ansvar för projektering, konstruktion och uppförande av byggnaden. Avtalet reglerar entreprenörens ansvar men begränsar också beställarens möjligheter att styra och påverka inom pågående projekt.

Kommun och politik

22 januari 2021

8,5 miljoner har delats ut till företag i Kristinehamn

Under 2020 har utdelning av bidrag med anledning av corona varit god för företagen i Kristinehamn.  Bidragen som delas ut handlar dels om omställningscheckar, men även som stöd till företag som befinner sig i en expansionsfas. Totalt har 8,5 miljoner har delats ut till Kristinehamnsföretagen under 2020.

Näringsliv och arbete

5 januari 2021

KTIC – efter överbesiktningsnämndens utlåtande

Vad händer med Kristinehamns teknik- och innovationscenter, KTIC, efter överbesiktningen? Det är en fråga som engagerar många, och det finns all anledning att känna oro över fortsättningen av denna process, då de problem som kommunen identifierat fortfarande kvarstår.

Kommun och politik

21 december 2020

Överbesiktningsnämndens utlåtande i tvisten om nya gymnasieskolan KTIC klart

PRESSMEDDELANDE. Nu har överbesiktningsnämndens utlåtande kommit, i tvisten mellan Kristinehamns kommun och byggföretaget Noctor angående den nya gymnasieskolan, KTIC. Nämnden konstaterar på flera punkter att det finns omfattande brister i dokumentationen som Noctor ansvarat för. Men eftersom det i avtalet mellan parterna inte finns utförliga krav på denna dokumentation så finns det inte tillräcklig grund för att underkänna entreprenaden.

Kommun och politik

16 december 2020

Bästa tillväxt 2020 – Kristinehamn på tredje plats

PRESSMEDDELANDE. Priset Bästa Tillväxt tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Aktiebolag i kommunen som uppfyllt kriterierna har bidragit till att Kristinehamns placerar sig på tredje plats i Värmland.

Näringsliv och arbete

15 december 2020

A9 återetableras i Kristinehamn

Bergslagens artilleriregemeente A9 återetableras i Kristinehamn. Det beslutade riksdagen idag, den 15 december.

- Det här är oerhört positiva nyheter för Kristinehamns kommun och för hela vår region, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn.

Kommun och politik

18 november 2020

Kristinehamn i sverigetoppen i hygienarbete

Kristinehamns kommun ligger på sjätteplats i Sverige när det kommer till att följa basala hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört under hösten.

Stöd och omsorg

28 oktober 2020

Sjuksköterskan Eva Strand besökte riksdagen

Med drygt 35 års erfarenhet som distriktssjuksköterska, varav 28 av dem i Kristinehamns kommun, bär Eva Strand minst sagt på en hel del erfarenhet från vården. I veckan fick hon plussa på ytterligare en erfarenhet när hon besökte riksdagen och talmannen Andreas Norlén, och fick möjlighet att prata om hur Kristinehamns kommun arbetar under pandemin.

Stöd och omsorg