Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

30 december 2020

Nya renhållningsavgifter 2021

Avfallstaxan justeras av flera orsaker: förändringar i det allmänna prisläget, ändrade skattesatser och för att den ska följa målen i avfallsplanen. För en villa med normalabonnemang, med en grön tunna och en brun tunna på 140 liter var och tömning varannan vecka, blir det en kostnadsminskning för att stimulera ökad insamling av matavfall.

Bygga, bo och miljö

29 december 2020

Ändrade öppettider på Uroxen på grund av COVID-19

Receptionen på Uroxen är stängd från och med den 28 december 2020 till den 24 januari 2021.

Bygga, bo och miljö

28 december 2020

Projektet Förebyggarenheten avslutas vid årsskiftet

PRESSMEDDELANDE. Under drygt två års tid har Förebyggarenheten, FBE, drivit förebyggande arbete i kommunens regi. Verksamhetens fokus har varit barn, unga, föräldrar och andra viktiga vuxna. Tillsammans med många olika typer av samarbetspartners har enheten jobbat med bland annat föräldrastöd, brottsförebyggande och med ANDT-frågor. Finansieringen via kommunens resultatsutjämningsreserv är nu slut, och därmed även projekttiden.

Stöd och omsorg

21 december 2020

Överbesiktningsnämndens utlåtande i tvisten om nya gymnasieskolan KTIC klart

PRESSMEDDELANDE. Nu har överbesiktningsnämndens utlåtande kommit, i tvisten mellan Kristinehamns kommun och byggföretaget Noctor angående den nya gymnasieskolan, KTIC. Nämnden konstaterar på flera punkter att det finns omfattande brister i dokumentationen som Noctor ansvarat för. Men eftersom det i avtalet mellan parterna inte finns utförliga krav på denna dokumentation så finns det inte tillräcklig grund för att underkänna entreprenaden.

Kommun och politik

21 december 2020

Hjälp oss att undvika trängsel på Strandmossens återvinningscentral i coronatider!

För att undvika onödig köbildning på rampen, besök oss på de tider under dagen då vi har minst besökare.

Bygga, bo och miljö

21 december 2020

Hämtning av hushållsavfall under jul och nyår

Under jul och nyår (v 52 och v 53) hämtas hushållsavfallet på den vanliga tömningsdagen även om det är en röd dag.

Bygga, bo och miljö

17 december 2020

Ölmegården fick besök av Tomten – och julhäst

Under onsdagen var det äntligen dags för det traditionella julbordet på Ölmegårdens särskilda boende. Men innan de boende fick slå sig ner till bords fick de besök av shetlandsponnyn Allgunnes Öken och ägaren Linda som var utklädda till tomtar och bjöd på lite extra julstämning.

Stöd och omsorg

16 december 2020

Bästa tillväxt 2020 – Kristinehamn på tredje plats

PRESSMEDDELANDE. Priset Bästa Tillväxt tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Aktiebolag i kommunen som uppfyllt kriterierna har bidragit till att Kristinehamns placerar sig på tredje plats i Värmland.

Näringsliv och arbete

15 december 2020

280 000 kronor till föreningslivet

PRESSMEDDELANDE. Innan årsskiftet ska 280 000 kronor fördelas ut till föreningar som ansökt om omställningsbidrag. Bidraget är till för att föreningarna ska kunna ställa om i verksamheten på grund av coronapandemin.

Stöd och omsorg

15 december 2020

A9 återetableras i Kristinehamn

Bergslagens artilleriregemeente A9 återetableras i Kristinehamn. Det beslutade riksdagen idag, den 15 december.

- Det här är oerhört positiva nyheter för Kristinehamns kommun och för hela vår region, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn.

Kommun och politik