Till innehållet

Vi låter gräset växa för våra pollinatörer

Nu arbetar vi för att göra våra grönområden ännu mer levande och inbjudande för våra vilda vänner. Utvalda ytor kommer skyltas upp med information. Projektet pågår ett år och kommer utvärderas efter säsong. 

Främja biologisk mångfald

Det är viktigt att vi främjar den biologiska mångfalden. När den biologiska mångfalden är rikare, har vi bättre förutsättningar att möta de utmaningar som framtiden innebär, såsom förändringar i klimatet. Att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är nödvändigt för att säkerställa att våra ekosystem fungerar optimalt på lång sikt. Genom att omvandla vissa gräsytor till ytor med högre gräs ger vi bin, fjärilar och andra pollinatörer en bättre plats att hitta mat och bo på.

Ta hand om våra grönytor på ett hållbart sätt

Vi vill sköta våra grönytor på ett sätt som är bra för både miljön och för oss. Genom att klippa gräset lite mindre ofta ger vi insekterna och växterna en chans att blomstra. På så sätt får vi mer liv och färg i våra parker samtidigt som vi minskar utsläppen från klippmaskinerna.