Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

28 april 2022

Klart för inflytt för gymnasieskolan och Närsam

Miljö- och byggnadsnämnden har den 28 april fattat beslut om ett interimistiskt slutbesked för den nya gymnasieskolans lokaler, där också Närsam ska etablera Kristinehamn Innovation Park.

Kommun och politik

27 april 2022

Högstadieelever bygger bostadsområden för att locka invånare

Eleverna i klass 7B1 och 7B2 på Södermalmsskolan fick under våren ett uppdrag att ”bygga bostäder” för att få fler att flytta till Kristinehamn. Läraren Christina Svedell uppmuntrade klassen att tänka hållbart och utanför boxen för att få staden att växa. Det här tycker eleverna är viktigt för att utveckla Kristinehamn som bostadsort.

Utbildning och barnomsorg

25 april 2022

Projektstart Sunneberg

Nu återupptas anläggningsarbetet i Sunneberg och under vecka 17-18 påbörjas etableringen i området där vi förbereder för nya bostäder. Arbetet förväntas pågå i ett par månader.

Bygga, bo och miljö

22 april 2022

Barnens uppmaning - tvätta inte bilen på gatan!

Biltvättar på gatan och garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Stora mängder olja, tungmetaller och andra giftiga ämnen rinner rakt ut i våra sjöar när du tvättar bilen på gatan. Med Biltvättarhelgen vill vi istället få fler att tvätta bilen på en biltvätt.

Bygga, bo och miljö

21 april 2022

Resultat i servicemätningen Insikt 2021

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kristinehamns kommun får trots att pandemin satt sina spår ett fortsatt högt resultat från företagare som haft kontakt med kommunens myndighetsområden.

Kommun och politik

14 april 2022

Öka kunskapen om elbilar

Vill du veta mer om elbilar och laddstolpar? Exempelvis vilka ekonomiska stöd som finns eller vad man bör tänka på gällande säkerheten?

Bygga, bo och miljö

5 april 2022

Blåsippan bjöd på vernissage

Avdelningen Blåsippan på Ölme förskola bjöd i måndags kväll in till föräldramöte. I samband med det kunde föräldrarna titta på de nya lokalerna och gå på vernissage där barnen visade upp teckningar de arbetat med under läsåret. 

Utbildning och barnomsorg