Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

8 maj 2020

Ny rutin införs – skyddsvisir i allt vårdnära arbete

Nu är skyddsvisir på väg ut i hela verksamheten för vård och omsorg i Kristinehamns kommun. Från och med denna vecka följer socialförvaltningen Region Värmlands rekommendation att använda skyddsvisir i allt vårdnära arbete. Det gäller oavsett om symptom förekommer eller inte.

Stöd och omsorg

6 maj 2020

Kristinehamn i topp när det kommer till hygienarbete

Äldreomsorgen i Kristinehamns kommun ligger på fjärde plats i riket på att följa alla hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Efterlevnaden ligger idag på 80 procent och det är en generell ökning från föregående år med 18 procent. Motsvarande snitt för riket ligger på 58 procent.

Stöd och omsorg

29 april 2020

Telefonlinje vid oro - för barn, unga och föräldrar

Nu öppnar Kristinehamns kommun en telefonlinje för barn, ungdomar, föräldrar eller andra viktiga vuxna som har oro kring hemsituationen, relationer i hemmet eller annat som påverkas i tider av corona. Hos oss kan då få tips och råd i hur du kan hantera en ovanlig situation och få hjälp med kontakter till andra samhällsinstanser vid behov.

Stöd och omsorg

24 april 2020

Hemma tillsammans - så vårdar ni relationen

Just nu är många av oss hemma tillsammans mer än vanligt. Precis som i semestertider kan det tära på relationen. Oro för coronavirus, hälsa eller ekonomi kan förvärra situationen. Det är inte så konstigt om vi är lite ur balans. Ulrica Larsson, familjerådgivare i Kristinehamn och Storfors ger några tips på hur ni tillsammans får en ny typ av vardag att fungera bra.

Stöd och omsorg

23 april 2020

Fortsatt höga resultat för kommunens service gentemot företag

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 77 från företagare som haft kontakt med kommunen.

Näringsliv och arbete

21 april 2020

Boka bygglovsrådgivning via vår e-tjänst – snabbt och enkelt

Boka bygglovsrådgivning via vår e-tjänst. Välj själv om du vill boka in ett fysiskt möte eller en telefontid. Välj fritt bland lediga datum, och gör det när du själv har tid.

Bygga, bo och miljö

20 april 2020

Så jobbar vård och omsorg med hygienrutiner

Att jobba som sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården är ett omväxlande uppdrag, inte minst under en pågående pandemi. Vardagen är på många sätt sig lik. Patientbesök ska göras, sår läggas om och mediciner delas ut. Nu med mer eller mindre stränga krav på skyddsutrustning.

Stöd och omsorg

12 mars 2020

Information om Corona, covid-19

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och de råd som smittskydd i Värmland och Folkhälsomyndigheten ger. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.  

Kommun och politik

27 februari 2020

Serverat för företagare

Nu är Kristinehamns kommun ansluten till Serverat-projektet! Det betyder att det är möjligt att söka olika tillstånd för företagare i Kristinehamns kommun digitalt, och att företagare kan använda guider på verksamt.se för att ta reda på vilka tillstånd som krävs i just sin verksamhet.

Näringsliv och arbete

25 februari 2020

Signering av överenskommelse om krishantering

Onsdag 19 februari signerade landshövding Georg Andrén och ledningsrepresentanter för länets 16 kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst, chefen för polisområde Värmland och verksamhetsstyrningschefen för Trafikverket i Väst en ramöverenskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmland. 

Kommun och politik