Till innehållet

Muddring i dammen på Norrgården

Efter stora mängder nederbörd vi behöver åtgärda dammen genom muddring. Detta eftersom nederbörden gör att dammen svämmar över. Muddring innebär att vi utför schaktning under vatten, i en sjö eller vattendrag. Arbetet utförs genom att gräva i syfte att fördjupa dammen.

Vi kommer att muddra med en flytande grävmaskin och en långarmad grävmaskin på land. Under tiden arbetet utförs kommer cykelvägen i anslutning till Norrgården vara avstäng på grund av arbetsfordon som kör undan de uppgrävda massorna.

Arbetet förväntas vara färdigt i slutet av vecka 36.