Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

29 april 2024

Enklare att nå kommunen via växeln

Nu förenklar vi och tar bort flera knappval i menyn när du ringer Kristinehamns kommun på 0550-88 000.

Kommun och politik

26 april 2024

Biltvättarhelgen 2024: Kom och prata hållbar biltvätt med oss

Är du en av dem som tvättar din bil hemma på uppfarten? Då kan du oavsiktligt bidra till att förorena våra vattendrag med olja, tungmetaller och asfaltsrester. Kom och prata med oss den 27 april, vi står på Kungsgatan mellan klockan 11–14.

Bygga, bo och miljö

25 april 2024

Kultur och sport på gården 15 maj

Sätt på dig bekväma skor och kom och delta i en spännande eftermiddag fylld med kultur och sport på gården! Den 15 maj är alla barn, ungdomar och deras familjer välkomna på en gratis eftermiddag med kultur och sport.

Kultur och fritid

24 april 2024

Resultat i servicemätningen Insikt 2023

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett totalt nöjd kundindex (NKI) på 78 av 100, och har därmed ökat två enheter sedan 2022 kommunen hade ett totalt NKI på 76. 

Kommun och politik

23 april 2024

Testa nytt tillfälligt utegym i Stadsparken

Från tisdag den 30 april kommer vi ha ett tillfälligt utegym med 9 olika maskiner i Stadsparken. Häng med på introduktion klockan 11!

Kultur och fritid

22 april 2024

Kristinehamn växer just nu

Nu kan du hitta samlade nyheter som handlar om utvecklingen av vår stad. På sidan Kristinehamn växer just nu hittar du information från kommunens verksamheter med stort fokus på offentlig miljö och samhällsplanering. Här kan du läsa om pågående projekt, satsningar och underhåll av vägnätet. Du hittar också genvägar till politiska beslut i korthet och våra pressmeddelanden. Trevlig läsning!

Kommun och politik

18 april 2024

Fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall

I Kristinehamns kommun är det fortsatt tillåtet att elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta gäller också för majbrasor eller valborgsmässoeldar.

Bygga, bo och miljö

18 april 2024

Håll igång kroppen med träning hemma!

Det är aldrig för sent för att börja träna!

Stöd och omsorg

17 april 2024

Kommunfullmäktige 25 april

På kommunfullmäktige 25 april kommer bland annat årsredovisningen 2023 för Kristinehamns kommun att behandlas. 

Kommun och politik

17 april 2024

Delvis avstängning av Västra Ringvägen

Inför kommande byggnation av cirkulationsplats behöver markprovtagningar att utföras på området i korsningen Västra ringvägen och Fältvägen.

Trafik och samhällsplanering