Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

24 april 2021

Vill du veta mer om att vara familjehem?

Har din familj intresse och möjlighet att ta emot barn eller tonåringar i hemmet? Kristinehamns kommun söker familjehem!

Stöd och omsorg

22 april 2021

Förbättrade resultat i servicemätning

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 78, av 100, från företagare som haft kontakt med kommunen vilket är en ökning från fjolårets resultat.

Kommun och politik

21 april 2021

Björneborgs skola stänger och övergår till distansstudier

Under dagen har rektor Pia Lindholm fått rapporter från personalen om ett ansträngt smittläge på Björneborgs skola. Flera ur personalgruppen har testats positiva med covid-19. I samråd med smittskydd Värmland och skolförvaltningen stängs nu skolan tillfälligt och övergår till distansstudier.

Utbildning och barnomsorg

21 april 2021

Kommunfullmäktige 29 april

Kommunfullmäktige 29 april ska behandla kommunens årsredovisning och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommun och politik

21 april 2021

Årets biltvättarhelg lär barn om vattenföroreningar i ny barnbok

Tungmetaller som förorenar sjöar och vattendrag kommer till stor del från spillvattnet från biltvättar som utförs på gatan och ute i naturen. I syfte att utbilda barn och vuxna om varför man inte ska tvätta bilen hemma lanserar miljöinitiativet Hållbar biltvätt barnboken "Jojo & Poppy - Vad gömmer sig i vattnet". Boken lanseras under Stora biltvättarhelgen 23–25 april.

Utbildning och barnomsorg

20 april 2021

Vägen omdirigerad vid Presterud

Den 19 april påbörjades arbetet med att förnya vatten-, avlopp- och dagvattenledningar i delar av Presterudsvägen, Djurgårdsvägen och korsningen till Presterudsgymnasiet. Arbetet påverkar genomgående trafik under delar av arbetet, och nu har vi lett om trafiken på platsen.

Trafik och samhällsplanering

15 april 2021

Ännu ett år med fina resultat av den årliga matgästenkäten

Varje år genomför Kristinehamns kommun en enkät där vi undersöker matgästernas upplevelse av serveringen och kvalitén på maten. Enkäten riktar sig till särskilda boenden som får den varma lagade maten levererad från Uranus.

Kommun och politik

13 april 2021

Idrottslärare tilldelas stipendiet Ebbas hjärtan

Idrottsläraren Ida Eriksson på Djurgårdsskolan, har tilldelats stipendiet Ebbas hjärtan 2021. I motiveringen beskrivs hon som en positiv person som ser till att alla blir inkluderade.

Utbildning och barnomsorg