Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

24 januari 2022

Kristinehamns konstmuseums stipendiat 2022 har utsetts

Kristinehamns konstmuseum och dess vänförening delar årligen ut ett stipendium till konstnärer med värmländska rötter. Nu har 2022-års stipendiat utsetts.

Kultur och fritid

24 december 2021

Minska matsvinnet i jul

Det slängs 47 kg matrester per person – varje år. Det blir nästan 1,2 ton matrester bara i Kristinehamn. Att minska avfallet ger många positiva effekter, både för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Men det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. För att minimera matavfallet måste vi hjälpas åt. Svårt? Nej, faktisk inte.

Bygga, bo och miljö

20 december 2021

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning

Nio av tio kristinehamnare trivs i kommunen och åtta av tio tycker att kommunen sköter verksamheterna på ett bra sätt. Det är några av resultaten i SCB:s medborgarundersökning som genomförts under hösten.

Kommun och politik

13 december 2021

Demensvårdsteamet byter namn till Kognitiva teamet

Demensvårdsteamet byter namn till Kognitiva teamet. Namnändringen görs som en anpassning till den förändring av terminologin som pågår internationellt. Begreppet demens ersätts i många sammanhang av de mer omfattande begreppen kognitiv sjukdom och lindrig kognitiv funktionsnedsättning.

Stöd och omsorg

13 december 2021

EST - Tillsammans för ett tryggt Kristinehamn

Arbetet inom projektet EST (effektiv samordning för trygghet) fortgår i Kristinehamn och efter mindre än ett år ser aktörerna tydligt positiva resultat.

Kommun och politik

8 december 2021

Ny kartfunktion – historiska kartor

Är du nyfiken på hur Kristinehamn såg ut förr i tiden? Nu har vi tagit fram en karttjänst där du kan se historiska kartor och jämföra flygfoton från förr och nu.

Bygga, bo och miljö

12 november 2021

Hur ser näringslivets utveckling ut i Kristinehamn?

Hur ser Kristinehamns näringsliv ut? Vilka branscher växer? Här kan du läsa Bisnodes näringslivsanalys för Kristinehamn 2020. 

Näringsliv och arbete

4 november 2021

Kommunen har en ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har beslutat att anta en ny översiktsplan. Planen beskriver hur Kristinehamn ska utvecklas framåt och vägleder kommunen för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen.

Kommun och politik

4 november 2021

Kristinehamn deltar i pilotprojekt med Boverket

Boverket genomför just nu ett pilotprojekt med syfte att minska fel och brister i byggprojekt. Tre kommuner blev utvalda att delta och Kristinehamns kommun var en.

Bygga, bo och miljö

3 november 2021

Kristinehamns Cityindex 2021

Under pandemiåret har Kristinehamns företag i centrumkärnan klarat att behålla sin omsättning bättre än andra jämförbara städer. Den bransch som haft det tuffast i stadskärnan är kommersiell service, och försäljning av dagligvaror har haft bäst utveckling under 2020. Läs mer om hur Kristinehamns cityindex ser ut här.

Näringsliv och arbete