Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

27 april 2021

Superhjälte – du behövs!

Nu behöver alla vara hjältar! Med små medel kan du göra stora hjältedåd. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. På så vis räddar vi liv. Tillsammans. 

Kommun och politik

26 april 2021

Stort behov av gode män i Kristinehamn

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna. Nu efterlyser Östra Värmlands överförmyndarnämnd och Överförmyndarnämnd i samverkan fler som kan hjälpa till.

Stöd och omsorg

24 april 2021

Vill du veta mer om att vara familjehem?

Har din familj intresse och möjlighet att ta emot barn eller tonåringar i hemmet? Kristinehamns kommun söker familjehem!

Stöd och omsorg

22 april 2021

Förbättrade resultat i servicemätning

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 78, av 100, från företagare som haft kontakt med kommunen vilket är en ökning från fjolårets resultat.

Kommun och politik

21 april 2021

Björneborgs skola stänger och övergår till distansstudier

Under dagen har rektor Pia Lindholm fått rapporter från personalen om ett ansträngt smittläge på Björneborgs skola. Flera ur personalgruppen har testats positiva med covid-19. I samråd med smittskydd Värmland och skolförvaltningen stängs nu skolan tillfälligt och övergår till distansstudier.

Utbildning och barnomsorg

21 april 2021

Årets biltvättarhelg lär barn om vattenföroreningar i ny barnbok

Tungmetaller som förorenar sjöar och vattendrag kommer till stor del från spillvattnet från biltvättar som utförs på gatan och ute i naturen. I syfte att utbilda barn och vuxna om varför man inte ska tvätta bilen hemma lanserar miljöinitiativet Hållbar biltvätt barnboken "Jojo & Poppy - Vad gömmer sig i vattnet". Boken lanseras under Stora biltvättarhelgen 23–25 april.

Utbildning och barnomsorg

20 april 2021

Vägen omdirigerad vid Presterud

Den 19 april påbörjades arbetet med att förnya vatten-, avlopp- och dagvattenledningar i delar av Presterudsvägen, Djurgårdsvägen och korsningen till Presterudsgymnasiet. Arbetet påverkar genomgående trafik under delar av arbetet, och nu har vi lett om trafiken på platsen.

Trafik och samhällsplanering

15 april 2021

Ännu ett år med fina resultat av den årliga matgästenkäten

Varje år genomför Kristinehamns kommun en enkät där vi undersöker matgästernas upplevelse av serveringen och kvalitén på maten. Enkäten riktar sig till särskilda boenden som får den varma lagade maten levererad från Uranus.

Kommun och politik