Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

2 oktober 2020

Fokus Samhällsbyggnad

Prestigelösa relationer och kommunal service som håller hög nivå. Det är målet med den pågående översynen av arbetet med samhällsbyggnadsfrågor i Kristinehamns kommun. Uppdraget att göra en översyn kommer från kommunstyrelsen och leds sedan hösten 2019 av kommundirektör Martin Willén.

Bygga, bo och miljö

23 september 2020

Kristinehamn klättrar uppåt i Svenskt näringslivs ranking

Svenskt Näringslivs ranking för lokalt företagsklimat visar att Kristinehamn stadigt fortsätter att klättra uppåt med 29 placeringar till plats 181.

Näringsliv och arbete

18 september 2020

Försvarsuppgörelse kan betyda nytt regemente i Kristinehamn

PRESSMEDDELANDE. Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn med start 2021. Detta är enligt uppgifter till Dagens Nyheter på fredagen en följd av en ännu inte offentligt presenterad uppgörelse mellan regeringen och samverkanspartierna C och L.

Kommun och politik

27 juli 2020

Nytt passersystem till återvinningscentralen i Björneborg

Kristinehamns kommun står i startgroparna att påbörja ett projekt för att öka servicen och tillgängligheten på våra återvinningscentraler. Inpasseringen kommer automatiseras och med ett passerkort kommer det vara möjligt att använda återvinningscentralerna utanför ordinarie öppettider. Passerkortet är till för privatpersoner boende eller med fastigheter i Kristinehamns kommun.

Bygga, bo och miljö

21 juli 2020

Säkerhet och hälsa kommer först i frågan om nya gymnasieskolan

Just nu pågår det diskussioner i både tidningar och på sociala medier angående bygget av en ny gymnasieskola i Kristinehamns kommun. Diskussionerna bottnar i en oro över vad som händer i projektet och hur det färdiga resultatet kommer att påverkas av den oenighet som råder mellan kommunen som beställare och byggbolaget som totalentreprenör.

Kommun och politik

29 juni 2020

Utökat alkoholförbud i centrum

Kristinehamns kommun har beslutat att utöka alkoholförbudet i centrum för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats i kommunen.

Kommun och politik

15 juni 2020

Konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård

Hultet har många fina skidspår och i höst invigs här en konstsnöanläggning som gör det möjlig att förlänga skidsäsongen i Kristinehamn.

Kultur och fritid

26 maj 2020

Företagsklimatet - resultat från Svenskt näringsliv

Kristinehamn visar på en förbättring när Svenskt näringsliv presenterar resultatet av årets enkät kring företagsklimatet. Här kan du ta del av resultatet. 

Näringsliv och arbete

6 maj 2020

Kristinehamn i topp när det kommer till hygienarbete

Äldreomsorgen i Kristinehamns kommun ligger på fjärde plats i riket på att följa alla hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Efterlevnaden ligger idag på 80 procent och det är en generell ökning från föregående år med 18 procent. Motsvarande snitt för riket ligger på 58 procent.

Stöd och omsorg

23 april 2020

Fortsatt höga resultat för kommunens service gentemot företag

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 77 från företagare som haft kontakt med kommunen.

Näringsliv och arbete