Till innehållet

Markarbete inför plantering av träd i Kristinehamn

Kristinehamns kommun har inlett markarbeten inför kommande trädplantering vid Hjälmarsnäsvägen ut mot Gustafsvik och Klingtorpsvägen. Markberedningen är ett avgörande steg för att förbättra plantornas möjligheter att överleva och växa, och underlättar dessutom själva planeringsarbetet. 

Markberedning, som utförs på en övervägande del av landets hyggesareal, syftar till att skapa en optimal växtplats för de plantor och frön som ska utvecklas till ny skog. Denna process innebär att marken bearbetas för att främja en bättre etablering och tillväxt av de nyplanterade träden. 

På grund av de rådande väderförhållandena, med torr mark, sker markberedningen på fuktiga områden och beslut om arbetet tas dag för dag utifrån aktuella förutsättningar. Om vädret inte tillåter markberedning, kommer arbetet att skjutas upp tills det faller tillräckligt med nederbörd. 

Har du frågor om markberedningen är du välkommen att kontakta: 
Tom Johansson, utredare tekniska förvaltningen 
Telefon: 0550 - 88115


Kartbild över rödmarkerade områden där markarbeten utförs.